Lokalpolitiker og skolelærer Finn Andersen har børn og unge som en af sine topprioriteter. Og her oplever han et lidt større engagement hos Kristendemokraterne end hos andre partier.
Lokalpolitiker og skolelærer Finn Andersen har børn og unge som en af sine topprioriteter. Og her oplever han et lidt større engagement hos Kristendemokraterne end hos andre partier.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

‘Flere har nævnt, at jeg har begået politisk selvmord’

Byrådsmedlem i Ringsted Finn Andersen er valgt som konservativ, men skiftede for et år siden til Kristendemokraterne. I dette læserbrev forklarer han tankerne bag.

synspunkt

Af Finn Andersen, byrådsmedlem for KristenDemokraterne i Ringsted Kommune | [email protected]

Sidste år traf jeg en stor beslutning og forlod De Konservative til fordel for Kristendemokraterne. Det kan måske undre, at jeg skiftede fra et parti, der netop havde fået medvind i sejlene landspolitisk efter et flot Folketingsvalg. Jeg sad også sikkert i Ringsted Byråd som gruppeformand for partiet med næstflest personlige stemmer – kun overgået af borgmesteren. Så der var mest af alt tale om et tilvalg af Kristendemokraterne frem for et fravalg af mit nu tidligere parti, som jeg stadig holder meget af.

Det er jo ellers ikke ligefrem fordi, Kristendemokraterne har en lang og stolt tradition i Ringsted Kommune, hvor jeg har boet i hele mit 67-årige liv. Partiet blev stiftet for efterhånden 50 år siden, men har aldrig været repræsenteret i byrådet i Ringsted. Så jeg må ærligt erkende, at det først var under valgkampen til Folketinget i 2019, at jeg for alvor begyndte at overveje et skifte. Der er flere grundholdninger, hvor Kristendemokraterne og De Konservative er på linje, men på nogle områder har Kristendemokraterne en mere klar holdning.


Bedre start til børnene 

Et eksempel er Kristendemokraternes skolepolitik. Vi skal bort fra den stramme styring fra Christiansborg. Der skal overdrages mere ansvar lokalt – ikke kun i kommunerne. Nej, mange beslutninger skal videre ud til den enkelte skole. Giver man ansvaret videre til skoleledere og lærere, er jeg sikker på, at man får en bedre folkeskole. Christiansborg skal ikke detailstyre alt. Lad eksperterne (skoleledere og undervisere) klare dette. Det er også vigtigt at bakke op om friskolerne. Mange steder er folkeskolerne nedlagt og erstattet af friskoler etableret at lokale ildsjæle. Dette skal vi bakke op om, så børnene stadigvæk har en lokal skole.

Der er også brug for flere pædagoger i daginstitutionerne. Kristendemokraterne går ind for minimumsnormeringer, og det er en tydelig forskel i forhold til de øvrige borgerlige partier. Og det er altså vigtigt, at vores børn får en god start på livet. Mange steder lider vores daginstitutioner, fordi der ikke er tid nok til børnene. Hvis vi giver børnene en god start og en god overgang til skolen, undgår vi de mange svigt, der desværre sker – både i daginstitutionerne og indskolingen. Svigt, der kommer til at koste hele vejen igennem uddannelsessystemet.

Jeg er selv uddannet folkeskolelærer og har igennem hele mit arbejdsliv været særligt optaget af skoleområdet og børne- og ungeområdet generelt. I mine 42 år som folkeskolelærer har jeg oplevet, hvor vigtigt det er for det enkelte barn, at pædagogerne og lærerne har tid til omsorg og nærvær. Tid til at lytte og til at udfordre. Tid til samarbejdet med forældrene og lokalsamfundet. Og når jeg flere år senere møder børnene som voksne og hører om deres vej igennem livet, så bliver jeg mindet om, hvor vigtigt et velfungerende velfærdssamfund er for vores børn og unge.

 

Mere liv i landdistrikterne

Når det handler om den grønne omstilling, så er Kristendemokraterne meget ambitiøse i omstillingsprocessen. Vi skal have mere grøn energi, men der skal også være en hensyntagen til borgerne og selvfølgelig naturen. Vi skal have vedvarende energi, hvor det giver mening. Vindmøller til havs, geotermisk energi, hvor det er muligt, og selvfølgelig biogasanlæg, hvor det ikke generer naboer. Jeg har efterhånden siddet i Ringsted Byråd i 19 år, og i alle årene har jeg været med i det tekniske udvalg, hvor vi behandler lokale sager om netop klima og miljø. Det er et vigtigt område for mit nye parti. Og for mig personligt. 

Landdistrikterne skal styrkes. Vi har i Ringsted Kommune ti stærke landsbyer, der har dannet Landsbyforum og hvert år får tildelt en million kroner til lokal udvikling tilpasset den helhedsplan, hver landsby har udarbejdet. Dette arbejde skal løftes endnu mere, og det falder fint i tråd med Kristendemokraternes politik om udvikling i landområderne og yderdistrikterne. Vi skal arbejde på, at landområderne bliver mere attraktive at bosætte sig i, så landsbyerne kan bevare deres daginstitutioner, skoler og foreningsliv.

  Det skyldes ikke mindst, at vi har fået en synlig og dygtig partileder i Isabella Arendt, som også var medvirkende til, at jeg selv fik øjnene mere op for Kristendemokraternes politik.

KD er blevet synlige

Kristendemokraterne er kommunalpolitisk et lille parti, og jeg er indtil videre den eneste på Sjælland, der repræsenterer partiet. Flere har nævnt, at jeg har begået politisk selvmord. Det lyder så voldsomt, men det er faktisk også forkert, for jeg tror fuldt og fast på, at vi kommer til at stå meget stærkere ved det kommende kommunalvalg. Det skyldes ikke mindst, at vi har fået en synlig og dygtig partileder i Isabella Arendt, som også var medvirkende til, at jeg selv fik øjnene mere op for Kristendemokraternes politik. Det er i høj grad Isabella Arendts fortjeneste, at vi allerede er opstillingsberettigede til Folketingsvalget igen med 20.182 vælgererklæringer indsamlet blot et år inde i den nuværende valgperiode. Det er virkelig flot.

Men vi skal selvfølgelig være helt klare i vores kommunalpolitik; synlige i både pressen, på sociale medier og i gadebilledet. Vi har ikke den samme kommunalpolitiske organisation, som de lidt større og ældre partier har. Til gengæld har vi et godt samarbejde mellem de kommuner, hvor vi sidder i kommunalbestyrelserne. Vi sparrer med hinanden, og det er vigtigt for et lille parti. Vores synlighed i det politiske landskab gælder selvfølgelig også i forhold til regionerne, hvor vi også står med en stor og udfordrende opgave. Men på den gode måde.

Til valg med optimisme og energi

Personligt ser jeg frem til den kommende valgkamp, som jo til dels allerede går i gang ved de forestående budgetforhandlinger. Men jeg glæder mig især til at møde vælgerne og tale om politik. Det har jeg gjort i hele mit liv; ved spisebordet i mit barndomshjem på en bondegård uden for Ringsted, da jeg som 15-årig meldte mig ind i en politisk ungdomsforening og selvfølgelig de seneste 19 år i byrådet i Ringsted Kommune.

Jeg håber og tror på, at mange af de over 1.100, der stemte på mig ved seneste kommunalvalg, vil stemme på mig igen. Ved et lokalvalg drejer det sig i højere grad end ved Folketingsvalg om, hvad det er for en person, man sætter kryds ved. Jeg har jo ikke ændret personlighed ved skiftet fra Konservative til KristenDemokraterne. Jeg ser frem til en valgkamp, hvor jeg står i spidsen for et parti, jeg glæder mig til at kæmpe for. Og jeg er sikker på, at jeg får endnu flere dygtige partikolleger at sparre med i kommunalbestyrelser og regionsråd efter valget. Der er en spirende optimisme og energi i partiet, og det vil vælgerne komme til at mærke.


Finn Andersen sidder i Ringsted Kommunes Økonomiudvalg, Klima – og Miljøudvalget, Børne – og Undervisningsudvalget, Trafiksikkerhedsrådet og Frivilligrådet. Han fik i 2017 fortjenstmedalje i sølv for 40 år sm lærer ved Benløse Skole og i 2019 Ridderkorset for sit arbejde for landdistrikterne i Ringsted Kommune.

Politikerliv

Tema: Synspunkt

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet