Flere frivil lige er ingen erstatning

Fagforeninger og politikere advarer mod at åbne op for, at frivillige kan overtage sociale opgaver fra offentligt ansatte.

Ansvarsfordeling

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

”Frivillige kan noget andet, end det offentlige kan. Frivillige skal ikke blot være et supplement.”

Sådan citerer Mandag Morgen socialminister Karen Hækkerup (S) i publikationen 'Flere frivillige og færre på sidelinjen' fra forrige uge. Partifælle og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) kommenterede desuden under en nylig debat om frivilligt socialt arbejde på den satspuljebaserede økonomi, mange frivillige organisationer har i dag.

"Vi skal væk fra projekttankegangen," sagde hun lidt luftigt og antydede, at organisationerne i fremtiden skal modtage stabil finansiering fra det offentlige.

Men nu reagerer blandt andre Venstre, Enhedslisten og fagforeningerne FOA, Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening med en advarsel: Frivillige kan og skal ikke blive et alternativ til fagprofessionelle.

De flere frivillige er en del af en ny socialreform, som er under udarbejdelse i Socialministeriet. Detaljerne for, hvor meget og hvad de skal lave, er endnu uvisse. Men den overordnede plan er, at mens velfærden mange steder følger de kommunale budgetters slankekur, skal mulighederne for, at kommunerne kan bruge mere frivillig arbejdskraft, øges. Men en udvidet brug af frivillige i kommunalt regi rejser kritiske spørgsmål om fordeling af arbejdsopgaver.

”De frivillige kan ikke være et alternativ til offentligt ansatte. De ældre må ikke føle sig utrygge ved, om den faglige kompetence er der eller ej,” siger Venstres kommunalordfører Jacob Jensen.

Han mener, at som supplement må de frivillige gerne afhjælpe de professionelle med nogle opgaver.

”Man skal blot sikre, at kvaliteten i ydelsen forbliver den samme,” påpeger Jacob Jensen.

Faste spilleregler

De kommunalt ansattes fagforeninger frygter for deres medlemmers arbejdsopgaver og holder på, at der bør være faste spilleregler for arbejdsfordelingen mellem frivillige og faguddannede. SF og Enhedslisten står bag dem.

”Det er klart, at FOA skal være meget offensive i deres diskussioner med plejehjemmene om, hvad deres opgaver er, hvis nu der er kommet en frivillig besøgsven på stedet,” siger Anne Baastrup (SF).

Hun føler sig sikker på, at socialministeren vil ud og finde nogle penge til at skabe rammebetingelser for eksempelvis besøgsvenner og mentorer:

”Blandt andet for at støtte fagbevægelsen, så medlemmerne føler sig trygge i deres job,” siger Anne Baastrup.

Utopisk frivillighedssyn

SF står dog, sammen med Det Konservative Folkeparti, Karen Hækkerup bi, når hun udtaler, at frivillig arbejdskraft skal ses som mere end et supplement i det offentlige. Socialordfører Benedikte Kiær (K) mener:

”Frivillighed er for mig mere end et supplement. Nogle gange kan frivillige organisationer udvikle tilbud og løsninger, som det offentlige ikke havde fundet på. Også løsninger, der viser sig at være meget bedre.”

Men socialministerens formuleringer vækker undren hos socialpædagogerne.

”Jeg synes, det er lidt mærkeligt at kalde det arbejdskraft, når nu de er frivillige? Helt overordnet skal man lade være med at tænke gammeldags og rent økonomisk, med hensyn til, om de frivillige erstatter professionelle,” siger Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund. Han advarer mod, at hvis man professionaliserer frivilligheden, tager man måske det særlige fra den.

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, er enig i, at man skal passe på med at stille nagelfaste krav til de frivillige.

”Man kan ikke forlade sig på, at frivillige forpligter sig,” siger hun.

Slap af, FOA

Frivilligrådet er til gengæld begejstret for socialministerens planer og ser dem som en stor anerkendelse af det, de frivillige bringer til bordet. Formand Vibe Klarup Voetmann mener ikke, fagforeningerne har grund til bekymring.

”Man kan vælge at gå ind i diskussionen ved at trække skarpe linjer og grave grøfter. Men vi kan også gå til det med stor tillid til, at den enkelte kommune sagtens kan organisere sig frem til noget,” siger hun.

Frivilligrådets formand stoler fuldt og fast på, at medarbejderne ude i praksis finder ud af, hvad der giver mening i forhold til ansvarsfordeling.

”Min opfordring til fagforeningerne er, at de ikke skal lade den stand, de er en del af, skygge for deres medlemmer. For socialrådgivere og sosu-assistenter har en faglighed fokuseret på, at borgeren skal have det bedste, og netop det bør være udgangspunktet,” påpeger Vibe Klarup Voetmann.

Arbejdsmarked

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet