Flere børn gør pædagoger mere syge

Antallet af børn i børnehaven har en mærkbar indflydelse på medarbejdernes risiko for at bukke under for langtidssygdom. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra AKF.

Sundhed

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Jo flere børn, pædagoger forventes at holde i hånden, jo mere lægger de sig langtidssyge. Det viser en undersøgelse af pædagogers og medhjælperes sygefravær, som AKF, Anvendt KommunalForskning, er på vej med.

”Vi har specielt fundet en sammenhæng for børnehaver. Hvis normeringen stiger med ét barn pr. pædagogisk ansat, så får du rundt regnet en stigning i sandsynligheden for at blive langtidssygemeldt på omkring fire procentpoint,” forklarer forskeren bag, Mette Gørtz.

Hvis normeringen stiger med et halvt barn pr. fuldtidsansat i vuggestuer, vokser det korte sygefravær med cirka 8 timer pr. medarbejder om året. Det er cirka 15 procent af det korte sygefravær for ansatte i vuggestuer, viser undersøgelsen, der er den første af sin slags på daginstitutionsområdet i Danmark.

”Den er relativt enestående, fordi der ikke er mange andre, heller ikke internationale undersøgelser, som har haft mulighed for at få et så relativt objektivt mål for arbejdspres,” siger Mette Gørtz.

Uhyre bekymrende tal

I FOA gør tallene indtryk. Formand for Pædagogisk Sektor Jakob Sølvhøj er bekymret over udviklingen.

”Lige nu foregår der jo meget omfattende opsigelser ude i kommunerne, og der er ingen tvivl om, at hvis den tendens fortsætter, når budgetterne bliver lagt til september og oktober, så vil vi stå med et antal børn per voksen, der er langt større, når vi går ind i næste budgetår. Så tallene er da uhyre bekymrende,” siger han.

Næstved er en af de kommuner, der står over for besparelser på daginstitutionsområdet. Her frygter BUPL Sydøst at miste 50 pædagoger fordelt på 60 institutioner. I Næstveds spareplan er der foreslået op til 3-4 procents besparelser på området, men formanden for børneudvalget, Søren Dysted (S), pointerer, at der kun lige er igangsat en proces, som ingen endnu ved, hvor ender:

”Vi skal ikke sætte noget i gang, hvis der er dokumentation for, at det kan blive dyrere i den sidste ende. Selvfølgelig vil vi inddrage de her oplysninger, men vi er også i en kommunal krisetid, så nogle gange må man satse det ene øje og kaste sig ud i det.”

Også Køge står over for store besparelser på daginstitutioner. Mere præcist 18 millioner kroner over de næste to år. Dagtilbudschef Gitte Abildlund håber, at man undgår at spare på personalet – også set i lyset af undersøgelsen fra AKF. 

”Det er helt bestemt tal, der gør indtryk. For os er normeringen også en af de sidste muligheder,” siger hun, men indrømmer samtidig, at når 80 procent af udgifterne på dagtilbudsområdet går til personale, bliver det næsten umuligt at undgå i så store sparerunder.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet