Flere afviser ansøgere om førtidspension

En større andel af ansøgere af førtidspension har fået afslag i det nye år. Blandt de største kommuner skiller København og Odense sig ud. København afviser en strammerkurs

Afslag

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Noget tyder på, at det er blevet sværere at få førtidspension. Nye tal fra styrelsen viser i hvert fald, at der i 2010 var 9 procent af ansøgerne, der fik afslag, mens det i 1. kvartal 2012 var 14 procent.

Landsforeningen for Førtidspensionister er bekymret over udviklingen.

- Det passer faktisk meget godt med det jeg havde forudset, uden at jeg har sat procenter på. Lige så snart man begyndte at snakke om det med en førtidspensionsreform og hele debatten med de psykisk syge under 40 år, så begyndte kommunerne allerede at rette ind. Det er i hvert fald det, som jeg hører ude fra det ganske land, siger landsformand Carl-Erik Nielsen.

Ifølge Ankestyrelsen skyldes stigningen hovedsageligt, at ansøgerne oftere end tidligere søger førtidspension på det foreliggende grundlag, hvilket betyder, at kommunerne kun behandler sagen på baggrund af den dokumentation, som allerede er til stede. Det er typisk, når borgerne selv ansøger om førtidspension og kaldes derfor ofte for ’egenansøgninger’. En stigende andel af disse får afslag på førtidspension.


Drop egenansøgninger
Carl-Erik Nielsen anbefaler stort set alle ikke selv at søge om førtidspension, fordi kommunen så ikke skal iværksætte arbejdsprøvninger, speciallægeundersøgelser osv.

- Jeg hører ude fra landet i de forskellige lokalforeninger, at kommunerne spørger folk om de vil søge førtidspension – uden at gøre det klart for dem, hvad det indebærer. Og groft sagt, så snyder man folk. Fordi man sørger i hvert fald ikke for i specielt godt omfang at delagtiggøre borgerne i konsekvenserne af at fremsætte ønske om selv at søge, forklarer Carl-Erik Nielsen.

Blandt landets fire største kommuner er andelen af afslag særligt steget i København og Odense. I hovedstaden steg andelen af afslag fra 17 til 50 procent, mens det i Odense steg fra 5 til 21 procent.


København afviser stramninger
København afviser, at kommunen har strammet op på sin praksis.

- Vores medarbejdere administrerer efter loven. Det er ikke udtryk for, at vi har ’strammet’ vores praksis. Når der efter lovgivningens bestemmelser er anledning til at give en førtidspension, så giver vi det, siger direktør Thomas Thellersen Børner fra beskæftigelses- og integrationsforvaltningen.

Han forklarer, at København i hele perioden har haft en konstant medholdsprocent i nærheden af de 90 procent, når borgere klager over afslag.

I København oplever man ikke samme tendens som andre steder i landet med flere egenansøgninger på foreliggende grundlag. København har ikke en entydig forklaring på, hvad der kan forklare stigningen, men peger på, at det måske kan have noget at gøre med en stor pukkel, der blev høvlet af for et par år siden.

Samtidigt peger København på, at der er en større afslagsprocent i sager ansøgt på foreliggende grundlag. Og i København er det samlede antal sager faldet, samtidigt med at egenansøgningerne er steget. Det kan i sig selv få den samlede afslagsprocent til at stige, påpeger kommunen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet