Flere ældre arbejder i yderområder

Flere ældre bliver på arbejdsmarkedet i de små kommuner. Demografi er en del af forklaringen, men også et nært arbejdsmiljø i forvaltningerne virker tiltrækkende.

Arbejdsmarked

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Yderområder og små kommuner har mest succes med at fastholde det grå guld på arbejdsmarkedet. Det viser en opgørelse fra Statistikservice over kommunernes andel af beskæftigede på 60 år og derover. Ø-kommunerne Fanø og Samsø har den største andel af ældre i beskæftigelse.
En del af forklaringen ligger i demografi, mener professor Bent Greve fra Roskilde Universitet:
”I de små kommuner og yderområderne er der mere plads til de ældre på arbejdsmarkedet, fordi de udgør en større del af befolkningsgrundlaget,” siger Bent Greve.
Århus og Aalborg er blandt kommunerne med den laveste beskæftigelse af ældre i forhold til resten af landet.

Små forvaltninger lokker

Forvaltningerne i de små kommuner tilbyder også attraktive rammer for de ældre, mener Stevns borgmester Poul Arne Nielsen (V):
”Vi arbejder i små teams og uddelegerer og decentraliserer i så vid udstrækning som muligt. Det gode, nære arbejdsmiljø har helt sikkert nogle positive effekter i forhold til at fastholde de ældre,” siger han.
Og det medgiver Bent Greve:
”Jeg kan ikke afvise, at de mindre kommuner kan være bedre til at lytte til den enkeltes behov og finde individuelle løsninger,” siger han.

Inkluderende rammer

I 2009 vandt Fanø Beskæftigelsesministeriets Seniorpraksis Pris. Her udgør det grå guld over 10 procent af de beskæftigede, mens landsgennemsnittet ligger på godt 7 procent.
Og formand for social- og sundhedsudvalget i Fanø, Johan Brink Jensen (S), forventer, at antallet af ældre beskæftigede vil stige i de kommende år:
”I vores forvaltning er vi meget opmærksomme på at skabe rammer, som også inkluderer de ældre. Vi har blandt andet indført en bedsteforældre-dag, hvor man har ret til en fridag pr. barnebarn,” siger han.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet