Fire sundhedssager om krænkelser af EU-ret

Danmark kan meget vel ende i en retssag med EU om salg af løs snus. Det er en af fire danske sager om krænkelse af traktaten, der vedrører sundhed

Af Sine Riis Lund | [email protected]

I næste uge skal Folketinget viderebehandle lovforslaget om forbud mod salg af snus, selv om der kun er ringe udsigt til, at forslaget vedtages.

- Forslagets hastende karakter skal ses i sammenhæng med, at Kommissionen har indledt en traktatkrænkelsessag mod Danmark. Det bemærkes i den forbindelse, at jeg i et brev til EU-kommissionen har skønnet – naturligvis med forbehold for processerne i Folketinget – at forslaget ville kunne være vedtaget omkring den 1. maj 2013, skriver ministeren for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF) i juni måned i et brev til Folketingets formand Mogens Lykketoft (S).

Taber retssag
Astrid Krag gør det samtidigt klart, at der stadigvæk ikke ser ud til at kunne samles et politisk flertal bag forslaget, ’uanset det forhold, at Danmark må forventes at tabe en eventuel retssag ved EU-Domstolen’.

I et svar tilbage skriver Mogens Lykketoft, at lovforslaget vil blive optaget på planen for uge 26. Sager om traktatkrænkelser er skrivelser fra EU, hvor Kommissionen gør opmærksom på, at landet har bestemmelser eller lignende, der strider med EU-retten.

Fire sager for sundhed
Ifølge den seneste oversigt fra Udenrigsministeriet er der lige nu 27 traktatkrænkelsessager mod Danmark. Fire af disse vedrører sundhedsområdet.

Det drejer sig foruden salg af snus om, at Danmark ikke vil yde tilskud til humanmedicinske lægemidler indkøbt på et apotek, der er etableret i en anden medlemsstat, at Danmark ikke vil udbetale godtgørelse af udgifter til lægebehandling modtaget i en anden medlemsstat, og at Danmark ikke tilstrækkeligt overholder et direktiv, der skal bekæmpe risikoen for, at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde, og derved når frem til patienter og medicinbrugere.

Stor modstand
Langt de fleste traktatkrænkelsessager mod medlemsstater afsluttes administrativt efter en dialog. Såfremt medlemsstaten ikke kan nå til enighed med Kommissionen, kan EU derimod anlægge en retssag ved Domstolen.

Og det kan meget vel blive tilfældet i sagen om salg af snus. Tidligere har både Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative nemlig gjort det klart, at man ikke kan støtte et forbud.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet