Fire øer har hver skaffet over en million i ø-støtte

Borgerne på Fejø, Sejerø, Anholt og Omø er de dygtigste til at hente penge i ø-støtte-puljen, viser beregninger fra dk-teknik. Tilsammen har de fået en tredjedel af støttekronerne siden 2011

ø-støtte

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Midt i denne måned er der frist for projektmagerne på landets 27 øer, der vil have del i ø-støttekronerne for 2014. Kigger man tilbage til 2011, hvor ø-støtten blev en del af Landdistrikspuljen og kom til at ligge hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, har borgerne på fire øer især været ihærdige til at søge midler: Fejø har i alt fået bevilget 1.290.000, Sejerø 1.260.100, Anholt 1.196.304 og Omø 1.185.534 kroner – fordelt på 6-8 projekter per ø. Det viser beregninger foretaget af dk-teknik på baggrund af et dataudtræk fra ministeriet.

Men ifølge formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, sker der ikke forfordeling af bestemte øer.

- Mit indtryk er, at midlerne fordeles bredt. Og ser man tilbage på de sidste tre-fire år, så er godt og vel alle øer også repræsenteret i en ansøgningsrunde, siger hun.

Der ikke er et fast loft over ø-puljens midler, men den har de foregående år ligget på mellem fem og seks millioner kroner årligt inklusiv tilbagebetalte lån. Ø-støtten gives både i form af tilskud og rentefri lån, der primært ydes til private erhvervsprojekter.

Den uddøende race
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oplyser, at midlerne nøje bliver fordelt 'ud fra en konkret indbyrdes vurdering af de indkomne ansøgninger'. Derudover bliver der i særlig grad lagt vægt på, at projekterne arbejder for at tiltrække og fastholde fastboende på øerne.

En opgørelse over de tre seneste søgerunder viser desuden, at antallet af ansøgninger er steget. I sidste halvdel af 2012 modtog ministeriet 23 ansøgninger, mens der i sidste halvdel af 2013 blev sendt 54 ansøgninger ind.

Dorthe Winther har bemærket, at især ø-købmænd år efter år har held med at hente penge via ø-støtten.  

- Det er tydeligt, at ø-købmænd i dag er en trængt race, for er der ikke en købmand på øen, er det svært at opretholde et dagligliv. Tit er det foreninger, som står bag ø-købmænd, og her er fordelen, at når pengene gives til en forening, så bliver støtten på øen – og det er vigtigt.

Ansøgningsfristen for første pulje af ø-støtten i 2014 er 17. marts.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet