Fem kommuner vil sænke skatten

Blot fem kommuner har søgt om kompensation for at sænke skatten. 22 vil hæve skatten

SKATTELOFT

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Der er stadig et stykke vej, før det årlige skattepuslespil går op. 22 kommuner har anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om at få lov til at hæve skatten med i alt 612 mio. kr.
Sommerens økonomiaftalen giver imidlertid kun rum til en samlet skattestigning på 250 mio. kr. Og for hver krone en kommuna hæver skatten, skal en anden kommune sænke skatten med en krone andre kommuner sætter beløbet ned med et tilsvarende beløb.

For at tilskynde flere kommuner til at sænke skatten indførte regeringen i forbindelse med forårets aftale om en justering af udligningsordningen en tilskudspulje, der kompenserer ¾ af de tabte indtægter, som en skattenedsættelse fører med sig i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015. I 2016 lyder kompensationen på 25 pct.

I alt har fem kommuner søgt om tilskud til skattenedsættelser på samlet 196 mio. kr.

Det er et krav for at modtage kompensationen, at man ikke bare hæver skatten igen i perioden 2014 - 2016. Samtidig vil en kommune, der nedsætter skatten, ikke være omfattet af den såkaldte 'frit lejde' ordning i fem år.

Puljen til kompensationen af kommuner, der sænker skatten, finansieres af det kommunale bloktilskud.

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne give kommunerne endeligt svar på deres ansøgning den 19. september.

 

Så meget vil kommuner sænke skatten (mio. kr.)
Furesø: 81
Allerød: 76
Frederikssund: 32
Kalundborg: 2
Vesthimmerland: 5

Så meget vil kommuner hæve skatten (mio. kr.)
Albertslund:19
Lyngby-Taarbæk: 37
Ishøj: 15
Helsingør: 30
Rudersdal: 38
Halsnæs: 17
Gribskov: 13
Slagelse: 55
Guldborgsund: 45
Kerteminde: 7
Ærø: 5
Aabenraa: 17
Lemvig: 6
Struer: 6
Syddjurs: 30
Hedensted: 47
Morsø: 14
Frederikshavn: 53
Læsø: 1
Mariagerfjord: 43
Jammerbugt: 26
Hjørring: 87

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet