Fem gode råd til bedre borgerdialog om LAR

Dialogen kan ikke få vand til at løbe opad, men den er en forudsætning for et vellykket projekt. Det skriver Stener Glamann, som er ny klummeskribent for dk-teknik

STENERS KLUMME

Af Redaktionen | [email protected]

På kort tid er LAR – Lokal Afledning af Regnvand – blevet det nye hit i arbejdet med at forhindre oversvømmelser. I stedet for at lægge større og større rør ned i jorden, får man regnvandet til at sive ned, der hvor det falder, eller til at løbe hen i et lavt område tæt ved.

Det er sund fornuft, og den ene spændende løsning efter den anden dukker op.

Fælles for dem alle er, at de kræver en god dialog med de borgere eller virksomheder, som bliver berørt. I mange tilfælde skal brugerne selv betale for løsningen, og der kan blive tale om en udskrivning på adskillige tusinde kr.

Her er 5 gode råd til dialogen med borgerne.

 1. Forsnak giver mindre bagsnak
  Inddrag borgerne så tidligt som muligt. Hvis de først har læst i avisen, at der skal laves en LAR-løsning hos dem, kan de stille sig på bagbenene fra starten. Snakken går i lokalområdet. tre fjer bliver til fem høns, og naboer kan hurtigt blive enige om, at kommunen som sædvanlig bare vil trække en løsning ned over hovedet på borgerne
 2. Hold møderne ude i området
  Kom ud til borgerne hver gang. Så er de på hjemmebane, og I anerkender, at opgaven skal løses ude hos dem – ikke inde på forsyningens eller kommunens kontor. Alle mener, at deres forhold er helt specielle, og det vil de gerne fortælle om. Når de har gjort det, er de mere tilfredse.
 3. Fortæl om formål, muligheder og tidsplan
  Allerede ved det første møde vil det være ideelt at kunne udlevere en lille folder, der svarer på spørgsmålene: hvorfor, hvordan og hvornår. Her kan I også skitsere forskellige løsninger og forklare, hvordan de fungerer. Borgeren er ikke tekniker, og det kan være svært at overskue alting, når det bliver præsenteret i løbet af et par timer. Så er det rart at have en lille folder som hjælper.
 4. Hold dialogen i gang løbende
  Sørg for at underrette borgerne om alt, hvad der sker undervejs. Hver gang, man springer en mellemregning over, skaber det mistillid. En kort mail eller sms kan gøre underværker. Folk tilgiver endog fejl, hvis de føler sig godt informeret.
 5. Vælg en realistisk løsning
  Til syvende og sidst skal I finde en løsning, som
  - sikrer området mod oversvømmelse
  - er til at vedligeholde
  - gør borgerne tilfredse.
  Her er det vigtigt at tage alle tre kriterier med, og den teknisk optimale løsning er ikke den bedste, hvis borgerne er modstandere af den. Så giver den kun problemer og kommer ikke til at fungere.

Dialogen kan ikke få vand til at løbe opad. Men den er en forudsætning for et vellykket projekt. Derfor skal hele kommunikationen gribes professionelt an. Lige så professionelt som projekteringen, anlægget og vedligeholdelsen.

Stener Glamann er journalist og direktør i kommunikationsbureauet Tankegang, som siden 1986 har arbejdet med teknik og miljø i kommunerne. Stener Glamann vil fremover skrive klummer til dk-teknik.

 

 

Kommunikation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet