- Det er så blodrødt, som det overhovedet kan være, siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret hos Hejm Advokater, om ulovlige indkøb for 218 mio. kr. hos det kommunalt ejede affaldsselskab Amager Ressource Center.
- Det er så blodrødt, som det overhovedet kan være, siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret hos Hejm Advokater, om ulovlige indkøb for 218 mio. kr. hos det kommunalt ejede affaldsselskab Amager Ressource Center.
Foto: Christoffer Regild / Pressefoto via ARC

Fejl i 59 pct. af undersøgte indkøb: Affaldsselskab indgik ulovlige kontrakter til 218 mio. kr.

Det kommunalt ejede affaldsselskab Amager Ressource Center har kun overholdt udbudsreglerne i 41 procent af de indkøb, som selskabet har gennemgået i en intern undersøgelse. Det bliver ikke mere alvorligt, siger ekspert.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm  | [email protected] [email protected]

Reglerne om udbud er blevet brudt i mere end halvdelen af de millionindkøb, som det kommunalt ejede affaldsselskab Amager Ressource Center (ARC) har gennemgået i en intern undersøgelse.

Det viser en intern redegørelse, som affaldsselskabet har udarbejdet med juridisk bistand fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Siden 2013 har selskabet indgået kontrakter til sammenlagt mindst 218,1 mio. kr. med 25 virksomheder, uden at opgaverne - som de skulle ifølge reglerne - er blevet sendt i offentlige udbud.

Samtidig viser redegørelsen, at selskabet i yderligere to tilfælde har købt ind hos to virksomheder for i alt 12,2 mio. kr., hvor der ifølge Bech-Bruun "for en mindre del af indkøbene er sket fejl."

Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret hos Hejm Advokater, betegner sagen som "overordentligt amatøragtigt".

- Det er så blodrødt, som det overhovedet kan være. Du kan ikke få hårdere overtrædelser. Det må man bare sige. Det her er noget af det mere alvorlige, jeg har set, siger han.

Ulovlige indkøb for 289,5 mio. kr.

Selskabet konkluderer i redegørelsen, at "det åbenlyst kan konstateres, at ARC ikke har været dygtige nok til at sikre, at gældende regler for indkøb og udbud overholdes".

Redegørelsen kommer, efter at kommunen.dk i midten af maj afdækkede, hvordan selskabet i årevis havde købt ulovligt ind hos de tre leverandører Calderys, Faxe Kalk og Lindpro. I årene fra 2010 til 2017 sendte ARC 121,3 mio. kr. direkte videre til de tre leverandører, uden at kontrakterne - som reglerne foreskriver - blev sendt i udbud. 

I den nye redegørelse er det dog kun betalinger i perioden fra den 1. april 2013 og frem til den 31. marts 2018, som ARC har valgt at inkludere i undersøgelsen.

Dermed er selskabets betalinger til de tre leverandører forud for 2013 - der i alt løber op i 71,3 mio. kr. - ikke med i redegørelsens samlede tal på 218,1 mio. kr. for selskabets ulovlige indkøb.

Sammenlagt har selskabet derfor siden 2010 købt ind for 289,5 mio. kr. i strid med reglerne om udbud.

Regelbrud for millioner

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på 289,5 mio. kr., til private virksomheder uden udbud.

Den konstituerede direktør, Dan Fredskov, har som chef i selskabets energiafdeling haft det overordnede chefansvar for størstedelen af indkøbene.

Samtidig viser en gennemgang, at ARCs ledelse siden 2011 har brugt mere end 2,4 mio. kroner på rejser, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser. Der er blandt købt mere end 1.400 flasker vin og betalt for julefrokoster med kuvertpriser langt over det tilladte.

Direktør: Dybt beklageligt

Den offentliggjorte redegørelse viser, at selskabet indtil videre har undersøgt 42 indkøb, der sammenlagt løber op i 314 mio. kr. - heraf er 59 pct. af indkøbene altså indgået i strid med reglerne, lyder vurderingen fra advokatfirmaet.

Langt størstedelen af de ulovlige indkøb er blevet foretaget i selskabets energiafdeling, hvor den ansvarlige chef i perioden med ulovlige indkøb har været ARCs nuværende konstituerede direktør, Dan Fredskov.

I alt har energiafdelingen siden 2013 købt ind for 188,9 mio. kr. hos 19 virksomheder uden udbud, selvom kontrakterne sammenlagt har overskredet tærskelværdierne i udbudslovgivningen med i alt 131 mio. kr., fremgår det af redegørelsen.

Undersøgelsen har omfattet 25 indkøb i energiafdelingen, hvoraf Bech-Bruun vurderer, at 19 af kontrakterne - svarende til 76 pct. - er indgået i strid med reglerne. Kun 6 ud af 25 kontrakter er altså indgået efter reglerne.

Ifølge kommunen.dk's oplysninger er undersøgelsen en foreløbig del af en større gennemgang, som endnu ikke er fuldt afsluttet.

kommunen.dk har uden held forsøgt at få en kommentar fra Dan Fredskov. Han udtaler i en pressemeddelelse, at "det er et uacceptabelt antal fejl," som "er dybt beklageligt," men henviser til, at selskabet - ifølge direktøren - de seneste fem år har gennemført i omegnen af 15.000 indkøb. 

- Vi har undersøgt 42 konkrete leverandørforhold, som på baggrund af det økonomiske omfang kunne være omfattet af EU-udbudsregler. Her viser det sig, at 25 formentlig ikke har været foretaget korrekt, udtaler han.

Ifølge direktøren vil ARC nu sikre, at alle selskabets indkøb i fremtiden "bliver foretaget efter gældende regler."

- I den forbindelse har jeg bedt advokatfirmaet Bech-Bruun rådgive ARC om de nødvendige initiativer. Der er tillige implementeret en række foreløbige tiltag, der skal forhindre nye udbudsfejl indtil en permanent løsning er på plads, skriver han.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet