Fattigdomsfælder, kontrol og andet gammelt bras

Usynlig fattigdom og et offentligt tillidstab er Finn Sørensens (EL) største bekymringer for socialpolitikken i Danmark

Interview

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Det er ingen ny dagsorden for Enhedslisten, det med kampen mod fattigdom, erkender socialordfører Finn Sørensen. Han mener dog, den er mere nødvendig nu end nogensinde før. For den økonomiske krise sætter sine tydelige spor i regeringens socialpolitik.

Hvad optager dig mest på det sociale område lige nu?

”Det er det, som jeg mener, burde optage alle i Folketinget, nemlig hvad konsekvenserne af den økonomiske politik er. Den indebærer blandt andet en stram nedskæringslinje i forhold til kommunerne. Den linje er blevet ført igennem de sidste 10 år, og regeringen skriver selv på side 9 i regeringsgrundlaget, at den vil fortsætte.”

Usynlig fattigdom

Hvad fører den økonomiske politik så med sig?

”Vi skal nu være meget mere opmærksomme på den usynlige fattigdom. Altså den, vi ikke ser på gaden. De regler, der er gennemført i dagpengesystemet, sammenkoblet med det, jeg kalder fattigdomsfælden i vores kontanthjælpssystem – nemlig at du ikke kan få kontanthjælp, hvis din samlever eller ægtefælle tjener penge – efterlader mange mennesker uden en ordentlig indtægt.”

Hvem er de ’usynligt’ fattige?

”Det er en bred gruppe: det er folkepensionister, som ikke har anden formue; det er dem, der falder under denne her kontanthjælpsregel om ægtefæller. Det er de unge på den lave ungeydelse, som skal få det hele til at hænge sammen for 5600 kroner om måneden før skat. Og så er det dem, der rammes af reformen af førtidspension og fleksjob, som set med mine øjne vil føre til, at mange flere tusinde mennesker kommer til at leve på kontanthjælpsniveau.”

Hvordan kan vi så afhjælpe de her menneskers situation?

”Vi kan kigge på, hvordan vi kan fastlægge en reel fattigdomsgrænse. Socialministeren har godt nok nedsat et udvalg, der skal se på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Men samtidig pointeres det over for udvalget, at den grænse ikke må medføre, at de sociale ydelser stiger. Så hun har faktisk sagt til eksperterne, at fattigdomsgrænsen skal ligge utroligt lavt.”

New Public Management – gammeldags bras

Men bortset fra det politiske ’frem-og-tilbage’, så må der vel også kunne gøres noget inden for de eksisterende økonomiske rammer?

”Ja, og jeg tror vi kan komme langt med omfordeling. Det vil regeringen jo også gerne; jeg synes bare ikke rigtigt, der sker noget. Men sådan er det jo nok med bureaukrati, det har meget nemt ved at udvikle sig, men det er meget svært at komme af med.”

”Problemet er i bund og grund, at det er sosu-assistenter, der bliver fyret, og djøf’ere, der rykker ind. Og det handler om et helt ledelseskoncept, gående under det fine navn New Public Management, som i virkeligheden bare er noget gammeldags bras, der handler om, at man ikke har tillid til folk. Man skal jo tilbage til min ungdom, da jeg begyndte på fabrik, hvor vi havde det system med én værkfører for hver tre arbejdere, der skulle holde øje med, om vi lavede noget. Det er en totalt gammeldags model, men nogen har fået solgt det til politikerne alligevel.”

 

Ordførerne tager ordet:

I den kommende tid sætter dk-social spot på de politiske partiers socialordførere. I en række interviewartikler kan du blive klogere på, hvad de forskellige partiers socialpolitik egentlig er.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet