Farvel til formandshatten

”Det er Per B.,” lyder det effektivt, når man ringer til børne- og kulturchefen i Næstved Kommune.

Navne

Af Janni Brixen | [email protected]

Og effektiv er han, den mand, der nu slipper tøjlerne efter otte år som formand i Børne- og Kulturchefforeningen. Otte år, hvor Per B. Christensen ved siden af sit chefjob i Næstved også har haft noget, der til tider har lignet et fuldtidsjob som formand i chefforeningen. Men til årsmødet i november er det slut med dobbeltjobberiet. Per B. stopper og overlader formandshatten til en anden. Det har været otte sjove, men travle år − ikke mindst på grund af den store interesse, som politikerne på Christiansborg har udvist for især skoleområdet, fortæller han.

”Det har jo været en periode med mere og mere centralisering og flere krav om måling af effektivitet og kvalitet − selv af ting, som dårligt kunne måles. Men nu ser det heldigvis ud til, at pendulet er ved at svinge den anden vej,” siger han med henvisning til den ’afbureaukratiseringspakke’, som regeringen ventes at komme med her i starten af det nye folketingsår.

 

Den 53-årige børne- og kulturchef har ofte blandet sig i debatten − blandt andet om lærernes uddannelse, men han kan kunsten at udtale sig diplomatisk undvigende, når man spørger til, hvilke målinger, han mener, regeringen med fordel kunne afskaffe. Nu vil det være smart at vente og se, hvad regeringen kommer med, er underteksten i hans svar.

Og diplomati er en vigtig egenskab, når man skal repræsentere chefforeningens knap 500 medlemmer og vedligeholde dialogen med både KL og ministerierne i den ene ende og de små interesseorganisationer som fx Børns Vilkår i den anden.

”Opgaven nu er at fastholde de gode relationer og samarbejdet omkring de konstruktive værktøjer, som vi synes fungerer godt, fx elevhandleplaner og kvalitetsmåling af skolerne,” siger Per B. Christensen.

En opgave for hans efterfølger kunne være at udvide arbejdet med kvalitetsmålinger til også at omfatte kommunernes vuggestuer, børnehaver og SFO.

”Det skal ikke være målinger for målingernes skyld, men det vil styrke det kommunale selvstyre, at vi kan dokumentere, hvad børnene får ud af de dagtilbud, som de benytter,” siger han.

 

Så der er nok at gøre også i de kommende år i Børne- og Kulturchefforeningen. Per B. Christensen mener bare, at otte år som formand er nok. Foreningen trænger til et nyt ansigt, og han selv trænger til at have bedre tid til chefjobbet i Næstved Kommune og til fritidsinteresserne, som blandt andet tæller en kæmpe have og et hav af bøger, han gerne vil have læst. Særligt om tysk historie i tiden efter 2. verdenskrig og så en stak politiske biografier.

”Men jeg er altså kun 53 år, så det er ikke, fordi jeg er på vej ud af arbejdsmarkedet,” lyder det i telefonen fra Næstved.

Administrerende direktør Klaus Majgaard fra Odense Kommune er foreløbig eneste kandidat til at efterfølge Per B. Christensen på formandsposten i Børne- og Kulturchefforeningen, og Per B. Christensen selv vil fortsat være formand i foreningens læreuddannelsesudvalg.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet