Farligst at være offentligt ansat i Nordsjælland

Seks ud af de ti kommuner med mest vold mod offentligt ansatte ligger på det nordlige Sjælland. Glostrup har flest anmeldelser om vold i forhold til antal indbyggere, Varde har de færreste anmeldelser i landet.

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Trusler og vold er en del af stillingsbetegnelsen for politibetjente og pædagogisk personale på landets døgninstitutioner. Men også rådhusets socialrådgivere er udsatte.

Det kommer nok ikke bag på nogen, at de fleste episoder med vold og trusler mod offentligt ansatte  sker i de tætbefolkede storbyer. Mere overraskende er det, at seks ud af de ti kommuner, hvor der er flest anmeldelser i forhold til antallet af indbyggere, ligger på det nordlige Sjælland.

Det viser Kommunens opgørelse over antallet af anmeldelser af trusler og vold mod offentligt ansatte og myndigheder fordelt på kommuner. Her kommer Glostrup ind på en førsteplads. Men det har en naturlig forklaring, mener borgmester John Engelhaardt (V), der ikke opfatter Glostrup som et synderligt farligt sted at bo, endsige at være offentligt ansat.

”Der bor jo relativt få mennesker i Glostrup, og derfor skal der ikke så mange episoder til, før det slår hårdt igennem på statistikken. Samtidig har vi nogle store institutioner blandt andet på  psykiatriområdet, hvor trusler og den slags ofte kan forekomme,” siger John Engelhardt.

Han peger samtidig på, at der på rådhuset er indført en nultolerance-politik over for trusler, som betyder, at også en del af anmeldelserne kommer derfra.

Demonstranter i kamp
En del af forklaringen på de relativt højere grad af vold og trusler mod offentlige ansatte i de nordsjællandske kommuner kan være nærheden til København. Det er her, langt de fleste episoder finder sted, og det kan smitte af i omegnskommunerne.

Samtidig kan enkelte store institutioner betyde relativt meget i de mindre kommuner. Blandt andet Sikringsafdelingen i Odsherred for kriminelle og farlige psykiatriske patienter og statsfængslet i Nyborg. I Allerød mener borgmester Erik Lund (K), at kombinationen af nærheden til København og Sandholmlejerens placering i kommunen er afgørende for Allerøds tredjeplads.

”Jeg kan slet ikke forstå, at vi ligger så højt. Vold mod offentligt ansatte er ikke noget, som vi ser som noget problem. Men jeg vil tro, at forklaringen kan være episoder internt i Sandholm og ikke mindst de mange demonstranter, der sidste år kom herop fra København og kom i kamp med politiet foran lejren,” siger Erik Lund.

Ballade på rådhuset
Esbjerg og Aabenraa er de to jyske kommuner, hvor problemet med vold og trusler mod offentligt ansatte er mest udbredt. I Aabenraa forklarer borgmester Tove Larsen (S), at det høje antal anmeldelser kan hænge sammen med en meget klar politik i forhold til trusler og andre former for intimidering af de ansatte på rådhuset.

”Vi har haft en slem episode, men oplever ellers ikke mange trusler i dagligdagen. Men vi har besluttet at anmelde alt. Også småting. Det synes vi, at vi skylder vores ansatte. Så tallene dækker på den måde også over revl og krat,” siger Tove Larsen.

Med kun tre anmeldelser om vold mod offentligt ansatte i 2009 ligger Varde helt i bunden af opgørelsen. Det glæder borgmester Gylling Haahr (V), der dog ikke er så overrasket.

”Det handler selvfølgelig om, at vi ikke er en storbykommune, selvom vi da også har vores andel af borgere, som kan blive utilfredse. Og så er vi jo rolige vestjyder, der kan tale os til rette om
det meste,” siger Gylling Haahr.

 

Statistik

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet