Især børn og unge udsat for negativ social kontrol i familien, er pressede i disse uger. Direktør for RED Safehouse opfordrer kommuner, sundhedsvæsen og frontmedarbejdere til at være ekstra opmærksomme i disse uger. For de unge kan ikke tale frit derhjemme. Billedet stammer fra en event på Guldberg Skole på Nørrebro, hvor foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier gjorde opmærksom på kampagnen Bryd tavsheden.
Især børn og unge udsat for negativ social kontrol i familien, er pressede i disse uger. Direktør for RED Safehouse opfordrer kommuner, sundhedsvæsen og frontmedarbejdere til at være ekstra opmærksomme i disse uger. For de unge kan ikke tale frit derhjemme. Billedet stammer fra en event på Guldberg Skole på Nørrebro, hvor foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier gjorde opmærksom på kampagnen 'Bryd tavsheden'.
Finn Frandsen, Ritzau Scanpix (arkiv)

Fire uger med familien kan være farligt

Leder af RED Safehouse opfordrer kommuner, kommunalt ansatte og sundhedsfagligt personale til at holde ekstra øje med unge udsat for social kontrol.

corona

Af Anita Johnson, direktør i RED Safehouse | [email protected]

Med udsigt til flere uger med et nedlukket Danmark er vi i RED Center bekymret for de unge, der lever med æresrelaterede konflikter.

Vi vil opfordre kommuner til at være aktivt opsøgende overfor målgruppen. En længere periode uden mulighed for rådgivning og hjælp vil i mange tilfælde kunne betyde en alvorlig eskalering af en allerede sårbar situation for de unge, der lever med vold og kontrol i familien.

  De unge kan ikke komme i kontakt med det kommunale beredskab eller med RED Rådgivning, hotline, Safehouse med mere, fordi de er overvåget af familien hele dagen. Så modsat de ordinære krisecentre oplever vi en næsten tavs hotline og ganske få henvendelser.

 
For mange unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter, betyder Corona-krisen, at det er meget mere vanskeligt at få hjælp end ellers. Vores målgruppe er unge der typisk bor hos forældrene. Når hele familien er hjemme, kan vi frygte at den negative sociale kontrol er intensiveret med negativ social kontrol og overvågning i mange af døgnets timer.
De unge kan ikke komme i kontakt med det kommunale beredskab, med RED Rådgivning, hotline, Safehouse med mere, fordi de er overvåget af familien hele dagen. Så modsat de ordinære krisecentre oplever vi en næsten tavs hotline og ganske få henvendelser.

Spørg løs 
Det er vigtigt, at de kommunale beredskaber er skarpe på de henvendelser, der kommer, og opsøgende i forhold til de unge, som før krisen var i farezonen, og som man var bekymret for.
For at understøtte og hjælpe de unge, der lige nu hjemme hos familien er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, opfordrer vi alle, der er i kontakt med de unge  (lærere, sociale myndigheder, SSP med mere) til at være ekstra opmærksomme på, om den unge har mulighed for at tale frit. Er du som fagperson i tvivl om, hvordan du kan gribe sådan en samtale an, kan du kontakte RED Rådgivning og få sparring og vejledning på, hvordan du bedst griber det an.

Hvis du som fagperson er urolig for den unges situation og ikke hører fra den unge, skal du handle. For eksempel ved at være den opsøgende. Har du brug for at vide, hvilke signaler du skal være særlig opmærksom på, så står REDs rådgivere klar for sparring.

Sæt sikkerheden højest
Er du som fagperson bekymret for den unge og kan du ikke få kontakt til den unge selv, skal du overveje, om det er nødvendigt at lave en underretning til kommunen. Er du i tvivl om, hvordan du kan gribe situationen an, er du velkommen til at ringe til RED for sparring.

Hvis du er så bekymret, at du overvejer at den unge skal forlade hjemmet og i komme sikkerhed, så står vi klar til at hjælpe med en løsning, vi kan foretage en risikovurdering eller om nødvendigt få den unge i sikkerhed.
 
RED Rådgivning, Hotline (70277666) og vores Safehouse (Sjælland 45117800/Jylland 61936328) er tilgængelige 24 timer i døgnet – også i disse coronatider.

 

Børn & unge

Integration

Social & sundhed

Tilmeld dig nyhedsbrevet