Falck hyrer forskere til at undersøge besparelser

To SFI-forskere skal se nærmere på effekterne af Falcks partnerskaber med kommuner om at nedbringe udgifter til sygedagpenge

SYGEDAGPENGE

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Otte kommuner har over en årrække reduceret udgifterne til sygedagpenge med over 200 mio. kr., som resultat af et offentligt privat partnerskab med Falck Jobservice.

Sådan lyder udsagnet i hvert fald fra virksomheden selv, som nu har indgået samarbejde med to forskere fra SFI for at få en uvildig vurdering af effekterne af de kommunale partnerskaber.

- Vi og kommunerne er enige om, at der er høstet både gode resultater med færre borgere som langtidssyge, økonomiske gevinster til kommunerne og erfaringer med offentligt privat samarbejde, der kan være brugbart i et bredere perspektiv, siger Bo Hammer, administrerende direktør for Falck Jobservice.

Han ser det som et helt naturligt næste skridt at få en uvildig instans til et belyse effekterne nærmere.

Fuld metodefrihed
Det bliver SFI-forskerne Jan Høgelund og Helle Holt, som skal stå for analysen af Falcks partnerskaber med de otte komuner. Mens seks af partnerskaberne er udløbet, er de to stadig i gang.

- Vi vil for det første måle på, om partnerskaberne har reduceret, hvor lang tid sygedagpengeforløbene varer. Det andet vi kigger på, er om det har påvirket, hvor lang tid de sygemeldte modtager sygedagpenge eller en anden overførelsesindkomst, siger Jan Høgelund.

Han understreger, at der er fuld metodefrihed i projektet, og at resultatet vil blive offentliggjort uanset, hvad konklusioner måtte blive. Målet er dog ikke at sige noget helt præcist om de opnåede besparelser.

- Vi undersøger ikke de økonomiske effekter af indsatser direkte. Men vi undersøger, om der er en statistisk sikker effekt i forhold til de to mål, siger Jan Høgelund.

Ridser i lakken
Falcks samarbejde med kommuner på sygedagpengeområdet har fået hård omtale med på vejen, efter det stod klart, at komunerne måtte gennemgå mange hundrede sager igen, fordi loven ikke havde været overholdt.

Fadæsen var, at Falck og kommunerne havde overladt det til private aktører at træffe beslutninger om borgere skulle modtage sygedagpenge eller ej. Og det ansvar må den kommunale myndighed ikke uddelegere til private, slog beskæftigelsesankenævnene fast i 2010.

Men Bo Hammer er alligevel overbevist om, at kommunerne er kommet ud på den anden side med betydelige besparelser og en bedre sagsbehandling.

- Samlet set er der på tværs af kommunerne i gennemsnit knap en tredjedel færre borgere, som bliver langtidssyge i dag, end før samarbejdet startede, siger Bo Hammer.

Falck Jobservices egen opgørelse viser, at kommunerne samlet har sparet over 200 mio. kr. Hvilket ifølge Bo Hammer svarer til det dobbelte af, hvis udviklingen alene svarede til den, der er sket på landsplan.

Arbejdsmarked

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet