Faglige organisationer støtter op om besparelser

Regeringen tog med gårsdagens såkaldte moderniseringsaftale store dele af fagbevægelsen i ed om at frigøre 12 mia. kr. i den offentlige sektor

Tillidsreform

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En bunden opgave. Sådan beskriver flere faglige hovedorganisationer på det offentlige område regeringens ambitioner om at frigøre 12 mia. kr. til offentligt forbrug gennem en gennemgribende modernisering af den offentlige sektor.

Ind til nu har regeringens moderniserings-ambitioner været mødt med bred skepsis fra en række af de faglige organisationer, der særligt i lyset af forårets konflikt mellem KL og lærerne frygter, hvad det kommer til at betyde for deres medlemmers arbejdsvilkår.

Men der var anderledes positive toner, da FTF, AC og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) i går indgik en aftale med regeringen, KL og Danske Regioner om syv principper for, hvordan arbejdet med at modernisere den offentlige sektor skal foregå.

- Det her er meget større end en snak om 12 mia. kr. Det her er nogle principper, der kan være med til at skabe helt ny rammer for, hvordan man moderniserer den offentlige sektor. Det kan føre rigtig spændende steder hen, lød det blandt andet fra OAO’s formand Flemming Vinther ved præsentationen af aftalen i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sure Dennis
Med slet skjult henvisning til FOAs formand Dennis Kristensen og Danmarks Lærerforening, der ikke er med i aftalen, var holdningen hos både de fremmødte faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere, at det er bedre at være i dialog om, hvordan den offentlige sektor skal forandres ’end at sidde uden for og være sure’.

- Vi har mødt hinanden i et fælles arbejde, fordi vi mener, at vejen frem i forhold til udviklingen af kvaliteten går gennem tillidsfuldt samarbejde. Den offentlige sektor står over for store udfordringer, derfor er det helt afgørende, at det her sker i et tillidsfuldt samarbejde, sagde Bente Sorgenfrey, FTF’s formand.

Modernisér, effektivisér, spar
Hvordan samfulde 12 mia. skal findes frem mod 2020 står endnu hen i det uvisse. Regionerne skal i forvejen effektivisere to pct. om året, hvilket ifølge Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), svare til en god mia. kr.

Noget er fundet i forbindelse med ændringen af lærernes arbejdstidsaftaler og nye digitale løsninger i kommunerne. Fremadrettet vil ambitionerne løbende blive konkretiseret i de årlige forhandlinger mellem regeringen og kommuner og regioner.

Gårsdagens pressemøde om det nogen valgte at kalde en ’mini treparts-aftale’, gav da også indtryk af, at der er forskellige opfattelser af, hvordan man kan hente 12 mia. kr. ud af den offentlige sektor.

Mens arbejdsgiver-siden brugte ordet modernisering og talte om velfærdsteknologi, innovation og digitalisering, så brugte OAOs formand Flemming Vinther ordet ’effektviseringer’, mens Bente Soregnfrey slet og ret talte om besparelser.

- Der skal jo spares 12 mia. kr. som så godt nok bliver genbrugt andre steder inden for sektoren. Så nogen vil komme til at få andre arbejdsvilkår, sagde Bente Sorgenfrey.

Principper binder
Og selv om der ikke ligger nogen forpligtigelser i aftalen, var alle parterne enige om at afvise kritikken af aftalen som løse hensigtserklæringer og varm luft.

- Jeg synes, det binder. Når man går principperne igennem, vil man se, at der er ting, vi afskærer os fra. Vi har forpligtiget os til at lytte før noget bliver besluttet og høre både for og imod. Og det synes jeg gør en stor forskel, sagde Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

 

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet