Fagfolk: Misbrugere fylder for meget i ældreboliger

Yngre borgere fylder mere og mere i de almene ældreboliger. En del har misbrugsproblemer, hvilket skaber konflikter med de ældre beboere. Der er behov for flere særlige botilbud til misbrugere, mener flere fagfolk.

Misbrug

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

En ældrebolig til yngre. Det lyder lidt forkert, men ikke desto mindre bliver et stigende antal ældreboliger tildelt borgere under 60 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2007 blev 2426 borgere på 40-59 år visiteret til en almen ældrebolig, mens tallet i 2013 var steget til 3125. Blandt de helt unge ses også en stigning. I gruppen af 20- til 29-årige fik 137 i 2007 en almen ældrebolig, mens tallet i 2013 var steget til 312.

Der findes ikke en samlet statistik over, hvilket grundlag borgere bliver visiteret til ældreboliger på for hele landet, men det står klart, at en betydelig andel af de yngre borgere, som ender i pleje- og ældreboliger, har haft et alkohol- eller narkomisbrug.

- Mange af dem, som vi møder, har haft psykisk sygdom og misbrug inde på livet. De har haft et hårdt liv, siger Lene Jakobsen, visitator til ældreboliger for borgere under 65 år i Københavns Kommune.

Konflikt

Misbrugerne ender ofte i ældreboligerne, fordi deres afhængighed har medført fysiske og psykiske handicap samt et behov for ekstra pleje. Der opstår dog ofte en del problemer i forholdet til ældre bofæller, som er endt i en ældrebolig på grund af alderdom og derfor er betydelig ældre.

- Det er et problem at sætte svagelige ældre sammen med yngre ældre, der måske har et misbrug af alkohol og piller. Det kræver noget andet af personalet samt ressourcer og kompetencer, som man måske ikke har afsat, siger Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, og tilføjer:

- Aldersforskellen betyder noget. Den ene part vil have ro, og den anden vil måske have fest. Det er ejendommeligt, at vi sender disse yngre på plejehjem eller ud i ældreboliger. Det er synd for de yngre og synd for de ældre.

Adskillelse

Lene Jakobsen fortæller, at Københavns Kommune i de sager, hvor en ansøger til en ældrebolig har en misbrugsbaggrund, vurderer, om misbruget stadig er intensivt.

-  Vi prøver at vurdere, hvor aktivt misbruget er, men vi kan godt finde på at godkende nogen, hvis der er tale om en vedligeholdelsesdosis. Nogle beboere er måske på metadon, siger hun.

En opgørelse fra Københavns Kommune viser, at 104 under 60 år blev visiteret til en ældrebolig i 2013. En lignende opgørelse fra Odense Kommune viser, at 75 beboere i 297 ældreboliger var under 60 år. Danmarks næststørste kommune, Aarhus, henviste i 2013 i alt 271 borgere under 60 år til almene ældreboliger.

Ole Pass, formand for Foreningen af Socialchefer, mener, at der i højere grad skal indrettes særskilte ældreboliger og plejehjem for folk med misbrugsbaggrund.

- Det er vigtigt med en fornuftig adskillelse af beboerne. Det vil absolut ikke være hensigtsmæssigt at blande yngre med misbrugsproblemer med almindelige ældre. Det har ingen gavn af, siger Ole Pass og tilføjer:

- Ældregruppen er mere differentieret, end vi har set tidligere. Vi ser også flere tilfælde af folk med eksempelvis alvorlige psykiske lidelser.

Psykisk sygdom fylder

Karen Stæhr mener også, at der bør være flere særlige bo- og plejetilbud til folk med blandt andet misbrugsproblemer.

- En del er psykisk syge oveni et misbrug. De folk kommer til at fylde rigtig meget. Som medarbejder på et plejehjem har man sine kompetencer på et område. Den her gruppe kræver særlig omsorg og pleje. Vi bør have særlige centre til dem, siger hun.

Lene Jakobsen mener ikke, at folk med misbrug nødvendigvis skal være i særlige botilbud med andre misbrugere:

- Vi har et plejetilbud til folk med alkoholdemens, men hvis man har en misbrugsbaggrund, synes jeg ikke, at man absolut skal være et særligt sted, men der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor det giver mening. Men jeg er godt klar over, at forskellige faggrupper måske ser anderledes på det.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet