Fagfolk: For få KOL-patienter får telemedicin

Kvaliteten og effektiviteten af behandling af KOL kan forbedres, hvis flere patienter får tilbud om telemedicinske løsninger, viser rundspørge fra KMD Analyse

Hjemmeteknologi

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Videokonsultationer og målinger foretaget af KOL-patienterne selv i hjemmet bør være langt mere udbredt i fremtiden, hvis man spørger fagprofessionelle personer. 46 procent af adspurgte læger og sygeplejersker, samt 71 procent af de kommunale sundhedschefer mener, at KOL-patienter i højere grad bør tilbydes de telemedicinske løsninger.

Det viser tal fra KMD Analyse i en kommende rapport om brug af telemedicin på KOL-området udarbejdet i samarbejde med Danmarks Lungeforening.

- Man skal passe på med at sige, at der så kun er det ene tilbud med telemedicin, men når det er sagt, så er mine erfaringer fra min ph.d. og de undersøgelser, jeg har lavet, at det er et rigtig godt tilbud for rigtig mange patienter. Også de meget svære syge og gamle, siger forskningssygeplejerske, ph.d. stud. Anne Dichmann Sorknæs, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Lungeforening og næstformand i Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker.

Dyre hjemmebesøg
Hun skal senere i denne måned forsvare en ph.d., der netop handler om telemedicin til KOL-patienter, og hun ser store perspektiver i telemedicinen og dermed muligheden for at skære ned på hjemmebesøg hos patienterne.

- Vi ved, at hjemmebesøg også er rigtig godt. Mange resultater og opgørelser viser, at det både er enormt godt og effektivt, men det er bare virkelig dyrt. I hvert fald hvis man bor på Fyn, fordi så er der let en times transport, siger hun.

Omkring halvdelen af læger og sygeplejersker vurderer i undersøgelsen, at telemedicinske løsninger i høj eller meget høj grad kan bidrage til både at forbedre kvalitet og effektivitet i behandlingen. Blandt de kommunale sundhedschefer er optimismen endnu større.

Optimerer træningen
Sundheds- og plejechef i Kerteminde Kommune, Bente Fournaise, vurderer, at der er et potentiale i forhold til borgere med KOL i svær grad.

- Vi har oplevet, at borgere med KOL i svær grad har svært ved at drage nytte af de eksisterende træningstilbud, fordi bare transporten kan udtrætte dem. Når de ikke får deres træning, forringes deres funktionsniveau, men her kan telemedicin være med til at give dem et bedre træningsresultat, siger hun.

Buddene er flere på, hvorfor hjemmeteknologien ikke er kommet længere ud over rampen endnu. For eksempel er der endnu mange praktiske og tekniske problematikker omkring det organisatoriske setup i kommunerne og udbringning af udstyret til patienterne. Samtidigt skal borgerne være indstillet på den nye teknologi.

- Processen er i gang, men kommunerne prioriterer de velfærdsteknologiske områder, der giver mening i den enkelte kommune, og derfor sker udviklingen ikke på de samme områder samtidig, siger Bente Fournaise.

Kvaler med betaling
Anne Dichmann Sorknæs påpeger desuden, at politikerne fremadrettet må tage stilling til, hvordan udgifterne til telemedicin skal fordeles, ikke bare når det kommer til KOL-patienter, men også på en lang række af de andre områder, hvor telemedicin er relevant. Hun oplever stadig et problem med sektoropdelingen mellem den primære sektor, praksis og den sekundære sektor.

- Hvis vi for eksempel indfører telemedicin på sygehusene, betaler vi for apparaturet, tiden der bruges på telekonsultationerne og uddannelsen af personale, og det er kommunerne, der tjener på telemedicinen, hvis telemedicinen medfører sparede indlæggelser. Sygehusene har bare betalt, fordi vi synes, det er en god ide, men på sigt er det jo ikke holdbart, siger Anne Dichmann Sorknæs.

Patienterne selv er også positive over for telemedicinen, viser tallene fra KMD Analyse. Halvdelen af KOL-patienterne mener, at telemedicinske løsninger i høj eller meget høj grad kan bidrage til bedre kvalitet og effektivitet i behandlingen, mens 58 procent mener, at KOL-patienter i højere grad bør tilbydes telemedicinske løsninger.

It

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet