Færre psykisk syge frihedsberøves

Færre indlagte i psykiatrien blev sidste år spændt fast i bælter og indlagt mod deres vilje, viser foreløbige tal. Men tvangen foregår over længere tid.

Statistik

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Sidste år blev omkring en femtedel af de indlagte i psykiatrien berørt af tvang. Det er det laveste antal siden 2004, og et fald på ti procent siden 2011. Det viser foreløbige tal for 2012, udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

- Jeg kan ikke være tilfreds med, at der stadigvæk er over 20 procent, der udsættes for tvang, men det er jo positivt, at det går i den rigtige retning, siger Knud Kristensen, landsformand for landsforeningen SIND.

Langt fra målsætning

Til gengæld går det ikke i den rigtige retning, hvis man måler tvangen på andre parametre. Både antallet af frihedsberøvelser og varigheden for mange tvangstilfælde er nemlig steget. For eksempel har der været flere fikseringer i bælte i over to døgn. Regionerne jubler derfor også kun i begrænset omfang over udviklingen.

- Regionerne har jo sat sig det fælles mål, at både antallet og varigheden skal falde med 20 procent i løbet af tre år, så der skal stadig gøres en stor anstrengelse ude på afdelingerne, siger Flemming Stenild (SF), formand for Danske Regioners social- og psykiatriudvalg.

Målet skal realiseres inden udgangen af dette år. Knud Kristensen har sine tvivl, om resultatet nås, mens Flemming Stenild ikke vil dømme målsætningen ude endnu.

- Vi har haft nogle spydspidsprojekter, hvor man på en del afdelinger målrettet gik efter at få nedbragt de fysiske tvangsforanstaltninger, og det lykkedes faktisk. Det rykkede pludseligt. Det skulle kunne nås, siger han.

En lille milepæl ser i hvert fald ud til at være nået, når det kommer til antallet af personer berørt af tvang. Blandt de områder, hvor det i 2012 lykkedes at knække kurven, er fikseringer med bælte, tilfælde af beroligende medicin med tvang og aflåste døre på afdelinger.

Til gengæld blev flere personer sidste år fastholdt med remme, som er en af de grovere metoder af tvang.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet