Færre kvoter vil styrke klimaindsatsen

Martin Lidegaard ærgrer sig over, at der hidtil har været begrænset opbakning til at mindske antallet af CO2-kvoter

EU

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Tidligere var prisen 320 kroner for at udlede et ton CO2, i dag er den omkring 25 kroner - og når det er billigt at sende CO2 ud i atmosfæren, forsvinder virksomhedernes incitament til at spare på strømmen og omlægge til mere miljøvenlig energi.
Derfor vil EU's klimakommissær Connie Hedegaard (K) forsøge at hæve prisen ved at stoppe udstedelse af 900 mio. nye CO2-kvoter, som ellers skulle ud på markedet i år og næste år.

I Folketinget har det fået Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt til at spørge klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) om han er positivt eller negativt indstillet overfor Kommissionens forslag om at reducere udbuddet af CO2-kvoter for at presse prisen op. Til det svarer ministeren bl.a.:

- Regeringen arbejder for at øge EU’s drivhusgasreduktionsmål i 2020 fra 20 pct. til 30 pct. ift. 1990. En forøgelse af reduktionsmålet vil medføre en permanent reduktion af kvotemængden, hvorved man vil opnå en større klimaindsats på tværs af EU, siger ministeren i et skriftligt svar.

- En reduktion af kvotemængden vil øge kvoteprisen og dermed incitamentet til at investere i klimateknologier. Desværre har der hidtil kun været begrænset opbakning hertil mellem medlemslandene, fortsætter Martin Lidegaard.  

Endvidere står der i svaret:

- Regeringen analyserer i øjeblikket effekten af en midlertidig tilbageholdelse af kvoterne, hvis det ikke lykkes at samle opbakning til en egentlig permanent fjernelse af kvoter.

- Regeringen arbejder også for, at der i EU opnås enighed om langsigtede mål for reduktion af drivhusgasudledningen og bindende mål for øget energieffektivisering og udbygning med vedvarende energi i medlemslandene. Langsigtede rammevilkår vil give industrien større klarhed og øge investorsikkerheden. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet