Færre it-leverandører snupper ordrerne

I 2011 vandt de mest valgte leverandører en større del af de offentlige it- og teleudbud, viser analyse. Flere faktorer indikerer en konsolidering i markedet

Kamp

Af Sine Riis Lund | [email protected]

KMD satte sig hårdt på det offentliges it-udbud sidste år, og firmaet var ikke alene om at tilkæmpe sig en større del af kontrakterne.

De otte mest valgte leverandører stod tilsammen for 26 procent af tildelingerne mod 19,5 procent i 2010, viser en analyse af it- og telerelaterede EU-udbud fra CEDI – Center for Digital Forvaltning. Samtidigt viser analysen, at antallet af forskellige leverandører faldt fra 232 i 2010 til 161 i 2011.

Der er meget muligt tale om en generel tendens, hvor færre it-leverandører vinder terræn som det offentliges foretrukne samarbejdspartnere.

- Der er udsving år fra år i tallene, og derfor skal man ikke tolke alt for hårdt på dem, men når det er sagt, så mener jeg, at vi ser en konsolidering på det offentlige marked for it, siger Troels Andersen, der er partner i CEDI.

Udskilningsløb
Han nævner udviklingen for SKI’s rammeaftaler og de mange kommunale udbudssamarbejder som medvirkende faktorer til konsolideringen. Siden SKI måtte opsige en lang række rammeaftaler i 2011 har indkøbsorganisationen indskrænket antallet af leverandører på mange af aftalerne.

Professor Kim Normann Andersen fra Aalborg Universitet, der forsker i it og offentlig forvaltning, har primært fulgt udviklingen for de it-leverandører, der leverer hjemmeside- og selvbetjeningsløsninger til det offentlige.

Han vurderer, at antallet af it-leverandører her er steget, hvis man ser på det over en længere tidshorisont på cirka 15 år, mens der er sket en opbremsning inden for de sidste fem års tid.

- Her er der sket det, at kommuner er begyndt at kigge lidt mere til, hvad andre får udviklet og nogle vælger den samme løsning, så på den måde er der sket et udskilningsløb af leverandører. Vi ser nogle indholdsmæssigt stærkere spillere på banen, end der var for måske fem år siden, siger Kim Normann Andersen.

KMD: Stigende konkurrence
Mere generelt peger han på konstruktioner som Udbetaling Danmark, der betyder færre store kontrakter. Sådanne konstruktioner er med til fremadrettet at give færre leverandører mulighed for at byde ind på opgaver.

KMD oplever dog ikke en koncentration af it-leverandører til det offentlige marked på de felter, hvor firmaet opererer.

- Nej, det oplever vi ikke. Snarere tværtimod. Vi har igennem de sidste mange år oplevet en stigende konkurrence i både det statslige såvel som i det kommunale segment, siger salgs- og marketingsdirektør Karen Nielsen.

Læs også 'KMD klar udbudsvinder'

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet