Fælles velfærdsydelser værner mod ulighed

På AGORA er flertallet imod De Radikales forslag om øget brugerbetaling for psykologhjælp og tandpleje for velhavende danskere

Agoa

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Det er en glidebane for velfærdsstaten at sætte brugerbetalingen på sundhedsydelser op for rige borgere. Sådan lyder reaktionen fra AGORA's debattører på De Radikales forslag om en reform af betalingen i sundhedsvæsnet.

- At målrette velfærd til de danskere, som har lave indkomster, kan hurtigt vise sig at være en rigtig dyr og dårlig måde at omfordele på. Det er en bitter erfaring, at velfærd til de fattige bliver til fattig velfærd. Når velfærdsordningerne bliver målrettet dem med færrest penge, så er der ikke længere et politisk pres for at sikre kvaliteten, siger Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix.

Hun mener, at brugerbetaling for visse samfundsgrupper vil føre til en større opdeling af samfundets borgere og til øget mistænkeliggørelse af dem, der ikke kan betale selv.

Heller ikke fra den modsatte side af det politiske spektrum er der tilslutning til den radikale reformidé.

- Jeg mener, at vi i dagens Danmark har et samfund, som bygger på, at vi skal tage hånd om de svageste, men også et samfund, der bygger på lige ret. Derfor er det ikke rimeligt, at man skal forskelsbehandle i sundhedsvæsnet, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Ekstra skat

Men den tankegang er naiv, mener konsulent Erik Willumsgaard, som er noget mere positiv overfor tanken om at styrke brugerbetalingen.

- Nu er der i forvejen en meget hård prioritering af, hvad det offentlige skal anvende vores skattekroner til. Så er det også rimeligt at se på betaling af sundhedsydelserne, og (der er, red.) ikke råd til abstrakte retfærdighedsbetragtninger om, at det er urimeligt, at vi 'rige' ikke skal betale noget selv, siger han.

Erik Willumsgaard er dog samtidig skeptisk overfor, om en differentieret brugerbetaling kan fungere sammen med det danske skattesystem.

- Der kan dog være det problem ved at gennemføre indtægtsbestemt brugerbetaling, at det - sammen med andre indtægtsregulerede ydelser - kan medføre, at den reelle marginalskattepro­-cent kommer over 100, siger han. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet