Fælles Medicinkort forsinket igen

Det Fælles Medicinkort vil ikke blive brugt i hele landet før sommeren 2013 - halvandet år efter den oprindelige tidsfrist. Regioner og praktiserende læger giver hinanden skylden for forsinkelserne

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Ifølge Danske Regioners planer skulle det Fælles Medicinkort være i brug på hospitaler og lægekonsultationer over hele landet ved udgangen af 2012, men flere steder volder sikkerheden stadig så store problemer, at den fulde implementering endnu engang må udskydes. 

Et af de steder, hvor fremtidsudsigterne for medicinregistreringen stadig er usikker er Region Hovedstaden, som i april måtte droppe at bruge det Fælles Medicinkort kun fire måneder efter det var startet op, på grund af problemer med overmedicinering. Regionen oplyser til dk-sundhed, at det endnu ikke står klart, hvornår det igen vil blive indført, men at det ikke bliver i 2012.

Også i Region Syddanmark er meldingen, at flere af hospitalerne ikke kan nå det til årsskiftet. 

- Den tekniske udbredelse kommer til at foregå fra nu af og frem til næste sommer, men der er en kæmpe udfordring i at få det bragt til anvendelse, når det tekniske først er på plads, siger Sundhedsdirektør Per Busk fra Region Syddanmark og peger på, at store dele af almen praksis stadig mangler at få installeret det Fælles Medicinkort.

Det var oprindeligt meningen, at hele landet skulle bruge systemet - der har været under udvikling siden 2003 - ved udgangen af 2011. 

Kommunikationsproblemer
Danske Regioner ser netop de praktiserende lægers manglende brug af medicinkortet som en af de primære forhindringer for at medicinkortet kommer til at fungere optimalt. 

- Det Fælles Medicinkort er et kommunikationssystem, og hvis der ikke er nogen, der tager røret i den anden ende, så er det ikke særlig sjovt at kommunikere, siger seniorkonsulent i Danske Regioner, Mette Harbo og henviser til, at cirka en tredjedel af de praktiserende læger stadig mangler at få sat systemet op.

De praktiserende læger selv mener dog, at regionerne også har et ansvar for forsinkelserne.

- Det er selvfølgelig klart, at vi skal se at komme videre i almen praksis, men regioner og læger har ikke informeret hinanden nok undervejs om, hvor langt de var. Vi fik for eksempel ret sent at vide, hvilken region, der ville være klar først, siger formand for Praktiserende Lægers Organisation, Henrik Dibbern.

De praktiserende læger er først forpligtet til at begynde at bruge medicinkortet, når den enkelte regions hospitaler har implemteret det. Og selv i de regioner, hvor hospitalerne har teknikken, er der stadig meget tilbage at ønske, lyder det.

- Vores regionsformand i Region Sjælland siger, at det kan godt være, at hospitalerne er begyndt at skrive recepter i FMK, men hun har ikke set nogen eksempler på, at de bruger det til at opdatere den aktuelle medicin i det Fælles Medicinkort ved udskrivelsen. Så det kan godt være, at det er installeret på nogle apparater, men det er ikke taget fuldt i brug efter hensigten på hospitalerne endnu, siger Henrik Dibbern.

Brand ærgeligt
Patientforeningen Danske Patienter har store forhåbninger til, at Det Fælles Medicinkort vil løfte patientsikkerheden. Derfor møder foreningen meddelelsen om de seneste forsinkelser med stor skuffelse.

- Det er brand-ærgeligt og lidt uforståeligt. Det lyder jo ikke, som om der er noget nyt i forhold til, hvad der blev sagt for et år siden. Dengang virkede det som om, det var til at se en ende på, men der er noget, der tyder på, at man ikke har fået gjort nok for at forudse problemerne, siger formand for Danske Patienter, Lars Engberg. 

 

Danske Regioner er netop nu i gang med at forhandle med både Sundhedsministeriet, National Sundheds-it og PLO om, hvad der kan gøres for at forbedre og fremme brugen af det Fælles Medicinkort. I et brev til Sundhedsministeriet har Danske Regioner beskrevet, at der 'fortsat er et stykke til, at FMK kan betegnes som et stabilt og sikkert system', og at de primære årsager er medicineringsfejl, manglende support, et sikkert og professionelt test- og uddannelsesmiljø og en begrænset brug af systemet i almen praksis.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet