Få sundhedsopgaver løses gennem OPP

Små budgetter, komplekse opgavebeskrivelser, et manglende privatmarked og rigide regler er budene på, hvorfor offentlig-private partnerskaber ikke er slået igennem på sundhedsområdet. 

Opp

Af Redaktionen | [email protected]

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev en større del af de sundhedsfaglige opgaver heriblandt forebyggelse pålagt kommunerne. Selv om det er oplagt at løse disse opgaver gennem offentlig-private partnerskaber har det skortet på projekter. 

”Kommunerne står for nogle komplekse opgaver, og her vil det være frugtbart at samarbejde med det private. Kommunerne har eksempelvis en behandlingsforpligtelse, når patienter visiteres fra et regionalt sygehus. For at opfylde den forpligtigelse vil det være givtigt at skabe bedre koordination gennem bedre ekspertise,” siger Thomas Peter Wendel, der står bag afhandlingen ”Offentlig-private partnerskaber i sygehusvæsenet - Columbusæg eller råddent æg?”

Thomas Peter Wendel har også et bud på årsagerne til de manglende kommunale projekter: 

”På regionalt niveau er volumen større. Samtidig har kommunerne ikke været opmærksomme på muligheden, og det private har ikke kendt til det.  At etablere et OPP kræver, at man ikke kun råder over sundhedsfagligt personale, men at der også er kompetencerne til at udtænke partnerskabet og det organisatoriske design.”

Han peger på, at tværkommunale OPP'er er en oplagt løsning til, hvordan kommunerne i fællesskab kan erhverve sig de rigtige kompetencer og gøre omfanget af projektet større. 

Mange dagsordener

Tårnby Kommune har for nylig udarbejdet en potentialeafklaring på sundhedsområdet, hvor der også har været fokus på at løse nogle af opgaverne gennem OPP'er.

”Vi er i øjeblikket i gang med at analysere potentialerne for OPP'er på alkohol- og stofmisbrugsområdet, hvor effektmåling har manglet. Problemet er, at der på grund af et lille befolkningsgrundlag er tale om forholdsvis små budgetter, men det vil vi kunne løse ved at gå sammen med nogle af de omkringliggende kommuner,” siger forvaltningschef for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune, Kim Madsen. 

En begrænset pengepung er dog ikke det eneste bump på vejen for etableringen af et OPP, påpeger forvaltningschefen:  

”Ud over barriererne med deponerings- og momsregler kan der også være forbehold i det politiske system.

Ved at indgå langvarige kontrakter med private aktører reduceres en ny kommunalbestyrelses muligheder for indflydelse på, hvordan området fremadrettet skal drives. Derfor er det vigtigt at være sig bevidst om, hvad man går ind til, hvordan det tilrettelægges, og om der er mulighed for justering af kontrakterne.”  

Hønen og ægget

Kommunernes Landsforening peger på, at manglen på OPP'er kan skyldes, at der ikke har været den store tradition for udbud på social- og sundhedsområdet, fordi det har været svært at beskrive opgaverne. 

”En anden udfordring er, at der har været mangel på et privatmarked, der kan udvikle koncepter i samarbejde med kommunerne,” siger Rikke Thorlund Haahr, chef for KL og fortsætter:

”Det er lidt som med hønen og ægget, men vores forventning er, at det marked vil opstå, når både erhvervslivet og kommunerne får større fokus på mulighederne for OPP'er på sundhedsområdet. Det vil uden tvivl være  en fordel for kommunerne at inddrage andre aktører, i stedet for at de skal opfinde den dybe tallerken på egen hånd.”

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet