Af Andreas Høstgaard Poulsen
 | Landsformand, Europæisk Ungdom
Billede

EU-valg får konsekvenser for kommunerne

Klimakrisen kommer til at koste kommunalt, men løsningerne skal findes i det internationale samarbejde, skriver formand for Europæisk Ungdom.

synspunkt

   Et stærkere Europa er afgørende for mig, fordi det samfund, jeg lever i – hvad end det er mit lokalsamfund, min kommune eller hele Danmark - ikke ville være det samme uden vores EU-medlemskab.

Valget til europaparlamentsvalget nærmer sig, og det samme gør Folketingsvalget. To skelsættende valg for vores fremtid. Klimaproblemerne, som er et af de vigtigste valgemner og en stor politisk udfordring,  kan hverken løses lokalt eller nationalt. Men både landet og kommunerne vil blive påvirket, hvis vi ikke handler i fællesskab. 

Plakaterne pryder allerede landets lygtepæle og debatten om, hvilken vej vi i EU skal gå de næste år. Opbakningen til EU samarbejdet er historisk høj. Hele 77% af befolkningen støtter det danske EU-medlemskab. Det giver ro til en valgkamp, der fokuserer på politiske uenigheder, fremfor en kedelig for-eller-imod-EU-valgkamp.

De unge er EU-borgere
Det samme gør sig gældende for min generation - ungdomsgenerationen, som er vokset op efter murens fald i et fælleseuropæisk samarbejde. Når vi i Europæisk Ungdom tager ud på uddannelsesinstitutioner for at tale EU-politik med unge mennesker, så møder vi i stigende grad en interesse for europæisk politik. Ungdommen vil løse klimakrisen i fællesskab. Ikke bare i Danmark, men i EU og i verden. De er bevidste om, at vi ikke når i mål med Parisaftalen, med mindre vi og vores europæiske fællesskab går forrest og tager teten på verdensplan. For klimaudfordringerne påvirker os herhjemme, selv om løsningerne kun findes på europæisk og international plan. 

Der skal ske noget nu
Tag for eksempel de seneste års ekstreme vejr. Stormflod og kraftig regn, der oversvømmede københavnske kældre, forhøjet vandstand, der satte huse ved Roskilde Fjord under vand og sidste sommers ekstreme tørke, der påvirkede høsten og skabte naturbrande. Fænomener, vi oplever oftere og oftere, og som førhen var noget, der skete et par gange på 100 år. Konsekvenserne er til at tage og føle på. Udgifterne til klimasikring stiger.

Det er vigtigt, at kommunalpolitikere og alle andre kommunale aktører tydeliggør, at vi kun kan løse klimaproblemerne i et bredere samarbejde end det lokale. Ikke mindst i EU. Og at hvis vi ikke gør dette, så vil det få store konsekvenser for, hvordan den kommunale økonomi prioriteres. For investering i klimasikring bliver dyrt. Og omkostningerne i forbindelse med klimasikring vil kun vokse, hvis vi ikke løser problemerne nu. 

Synliggør problemerne
Min opfordring er derfor; synliggør de udfordringer og problemer, som vi ikke kan løse kommunalt, regionalt eller nationalt. Gør det klart, at vi behøver stærkere internationalt samarbejde for at løse fælles lokale udfordringer. Synliggør hvilke konsekvenser, vi skal leve med, hvis vi ikke løser udfordringer som klimakrisen hurtigst muligt. 

For mig står det klart, at det kommende valg til Europa-Parlamentet er det vigtigste af de to valg, vi har foran os. Et stærkere Europa er afgørende for mig, fordi det samfund, jeg lever i – hvad end det er mit lokalsamfund, min kommune eller hele Danmark - ikke ville være det samme uden vores EU-medlemskab. Mange af de udfordringer og problemer vi står over for, hænger sammen og vil påvirke vores kommuner. 

Så husk at stemme den 26. maj til europaparlamentsvalget. Stem for et bedre og stærkere Europa; også af hensyn til din egen kommune.

Børn & unge

EU

Klima

Synspunkt

Tema: Morgendagens meningsdannere

Tilmeld dig nyhedsbrevet