EU’s klimapagt lader klimakronerne rulle

Det kan være en god ide at vende øjnene mod EU, når der skal findes midler til klimainvesteringer. Den store fælleseuro pæiske pengepung er fundet frem, og det kan komme danske kom muner til gode.

Energi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

1.680 europæiske kommuner har tilsluttet sig EU’s borgmester-klimapagt. Det blev for nyligt fejret ved en ceremoni i Bruxelles, hvor borgmestre fra hele Europa deltog. EU’s energikommissær, Günther Öttinger, benyttede lejligheden til at stille yderlige milliarder i udsigt til den europæiske klima-indsats. 

Blandt de danske deltagere var Region Sjælland, der har indgået et tæt samarbejde med regionens kommuner omkring borgmesterpagten.

Region Sjælland fungerer som såkaldt regional støttestruktur. Det betyder, at de 15 ud af 17 kommuner, der deltager på regionsplan, har en fælles platform, hvor de kan koordinere deres indsats. 

Indtil videre har man ikke søgt EU-midler til konkrete projekter. Men man ser på både lånemuligheder og muligheden for at søge penge til tekniske forstudier af grønne tiltag. Og siden de egentlige lån indtil videre kun findes i 50 millioner euro-klassen (400 millioner kroner) eller derover, er det kun, fordi man går sammen på regionsplan, at man overhovedet kan overveje det.

”De lån er så store, at de, der er interesserede, bliver nødt til at gå sammen i grupper, og det er man bestemt interesseret i i min region,” siger Esther Davidsen, leder af Region Sjællands kontor i Bruxelles.

Samarbejde afgørende

Renovering af skoler, infrastruktur til grøn transport og energibesparende tiltag i nybyggede sygehuse er nogle eksempler på, hvilke type projekter der kan komme i betragtning til at søge støttemidler. 

Civilingeniør Thure Hammar fra Energistyrelsen ser det som realistisk, hvis ellers flere kommuner kan få koordineret deres indsats og samlet det i et fælles projekt.

”Idéen er, at projekter skal kunne laves som en slags paraply, hvor man får en samlet pose penge, som så kan fordeles lokalt efter nogle regler. Men vi har også foreslået Den Europæiske Investeringsbank at gå lidt ned i størrelse for projekternes omfang, og de er lydhøre,” siger Thure Hammar. Han har personligt fået meldinger fra investeringsbanken om, at grænsen måske vil kunne halveres til 25 millioner euro.

Ifølge en af initiativtagerne til den europæiske borgmesterpagt, borgmester Henning Jensen (S) fra Næstved, er det oplagt med et lokalt-regionalt samarbejde for at komme i betragtning til nogle af de muligheder, EU’s støtteordninger giver. 

”Det kunne være interessant, hvis vi i Danmark for en gangs skyld kunne få glæde af nogle af de EU-midler, der er. Det synes jeg ikke, vi har været dygtige nok til. Men det er simpelthen for svært for den enkelte kommune selv at løse det. Derfor har vi fået regionen med, hvor der ligger nogle kompetencer i forhold til EU, som vi ikke har,” siger Henning Jensen.

EU

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet