EU-dom godtager tids ubegrænsede kontrakter

Reglerne i EU forhindrer ikke kommunerne i at anvende tidsubegrænsede tjenesteydelsesaftaler. Det viser en afgørelse fra EU-domstolen i 2008. I Silkeborg er man dog skeptiske over for ’evighedskontrakter’. 

Afgørelse

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Implementering af nye it-systemer i kommunerne kan være en langvarig proces. Derfor kan det være en stor byrde jævnligt at foretage nye udbud.

Men måske er det heller ikke nødvendigt, konstaterer Jens Fejø, juridisk professor fra CBS, Copenhagen Business School. 

Han henviser til en af EU-domstolens afgørelser tilbage fra 2008. Sagen blev anlagt af det østrigske nyhedsbureau pressetext Nachricht­enagentur mod blandt andre den østrigske stat. 

”EU-domstolen sagde ganske klart, at der på EU-rettens nuværende udviklingstrin ikke er noget til hinder for tidsubegrænsede offentlige tjenesteydelsesaftaler,” siger Jens Fejø, der konstaterer, at EU-domstolen er den sidste instans på dette område. 

Tidsubegrænsede aftaler kunne være særligt tillokkende i it-kontrakter, men i Silkeborg tør juridisk konsulent Anja Bergman Thuesen ikke binde an på den udtalelse fra EU-domstolen. 

Unødigt risikofyldt

I Danmark har Konkurrencestyrelsen nemlig udtalt i en vejledning, at der efter deres opfattelse skal ske konkurrenceudsættelse med jævne mellemrum af løbende kontrakter. Styrelsen bygger blandt andet dette på den danske konkurrencelovs regler om lige adgang til markedet.

”Så jeg ville aldrig anbefale mine kollegaer her i kommunen at lave en tidsubegrænset aftale. I hvert fald ikke, uden at der er mulighed for at sige den op,” fortæller Anja Bergman Thuesen.

Hun påpeger, at det meget muligt kunne være Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der i Danmark skulle tage endelig stilling til lovligheden af en sådan ’evighedsaftale’, og derfor vil det være unødigt risikofyldt ikke at følge deres anvisninger.

EU

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet