EU-afstemning koster kommuner millioner

Kommunerne får ekstra bevilling til at dække millionudgifterne til folkeafstemning om patentdomstolen.

Patentdomstol

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Det kommer til at koste kommunerne op imod 45 millioner kroner at afholde en folkeafstemning om Danmarks tilslutning til EU’s patentdomstol. Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet til dk-økonomi.

Ministeriet venter en merudgift, der skal betales af kommunerne, på mellem 25-45 millioner kroner ved at lægge afstemningen i forbindelse med europaparlamentsvalget i 2014. Hvis patentdomstolen skulle have været sendt til afstemning alene havde det kostet op imod 100 millioner kroner ifølge ministeriet.

Kommunernes Landsforening ved endnu ikke, hvor stor en del af udgifterne til afstemning om patentdomstolen der refunderes igennem bloktilskud eller ekstra bevillinger. Der er umiddelbart lagt op til, at kommunerne får en ekstra pose penge fra Folketingets Finansudvalg, som det var tilfældet, da danskerne stemte om en ændring af tronfølgeloven i 2009.

Udgifterne til valg og folkeafstemninger betales normalt af kommunerne, men der tages højde for udgifterne gennem en justering i bloktilskuddet, hvilket kaldes ’Det Udvidede Totalbalanceprincip’ eller DUT.

EU

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet