Et net af letbaner til samme pris som en enkelt metrolinje

Ny analyse peger på stort potentiale for flere letbaner i hovedstadsregionen

TRANSPORT

Af Redaktionen | [email protected]

I hovedstadsregionen er letbanen langs med Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj tæt på at blive til virkelighed. Nu viser en ny analyse af potentialet for flere letbaner i hovedstadsregionen, udført af DTU Transport for Region Hovedstaden, at der kan anlægges et helt net af letbaner til samme pris som én enkelt metrolinje.

DTU Transports analyse tager udgangspunkt i potentielle passagerer, særlige lokaliteter som hospitaler og universiteter, byudviklingspotentiale og anlægsøkonomi. Såfremt der anlægges flere letbanelinjer på én gang, så er der både højklasset transport fra A til B og stordriftsfordele, der gør letbaner i et net mere attraktive, end blot en enkelt linje.

Overordnet set har de korridorer, der også går igennem centrum af København, det største poten­tiale. Men de har samtidig de største tekniske udford­ringer, fordi de løber gennem de smalle brogader.

12 eller 17 mia. kr
Analysen har to hovedforslag:

1) Letbane og højklasset busbetjening (såkaldt Bus Rapid Transit, BRT, som er moderne busser, der kører i eget spor) Dette forslag undgår at føre letbaner ind i centrum, bortset fra Frederikssundsvej/Nørrebrogade korridoren, der har særligt stort potentiale for en letbane. Forslaget er således mode­rat i forhold til biltrafikkens fremkommelighed. Forlaget vil rumme 4 BRT-linjer og 3 letbanelinjer med forgreninger, og vil koste omkring 12 mia. kr.

2) Udbygget letbanenet; Dette forslag indeholder flere letbaner, herunder gennem centrum, og prioriterer derfor mere skarpt den kollektive trafik. Forslaget rummer 5 letbanelinjer med forgreninger og vil koste i størrelsesordenen 17 mia. kr.

- Beløbene er mindre end for en metrolinje, men de giver store dele af hovedstadsområdet højklasset kollektiv transport i områder, hvor der ikke er økonomi eller tilstrækkeligt passagergrundlag til metro- eller S-tog, og hvor der i dag kun er busbetjening med en meget lav markedsandel. Der er opnået meget store passagerfremgange i den kollektive trafik i de europæiske byer, hvor der er indført moderne letbaner, siger trafikprofessor Otto Anker Nielsen, der står bag analysen.

Letbaner kører gennem gaderne på skinner sammen med biltrafikken, og tilbyder dermed høj komfort, stor kapacitet samt kortere rejsetider, når letbanetoget med fortrinsret i krydsene kører igennem en række trafikknudepunkter.

Visionært og helhedsorienteret
En letbane, som får sin kørestrøm fra ledninger, udleder mindre luftforurening og CO2 end både busser og biler, og er derfor en stor miljøforbedring for både passagerer og omgivelser. Letbaner har indstigning direkte i gadeplan, og det giver en god tilgængelighed for gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne og cykler.

- Analysen viser, at letbaner er en rigtig god løsning, når der skal tænkes visionært og helhedsorienteret i forhold til at løse trængselsproblemerne. Samfundets løsninger må ikke være for lokale, så de kun tilgodeser et snævert område eller en enkelt kommune på bekostning af resten af hovedstadsregionen. Derfor bør vi satse på letbanen, hvis vi ønsker at dæmme op for lange bilkøer og trafikpropper, få et renere miljø og ikke mindst give den kollektive trafik et ansigtsløft, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S)

I Trængselskommissionens idékatalog lægges der op til, at et sammenhængende letbanenet skal undersøges, og Region Hovedstaden vil nu fremlægge analysens resultater i kommissionen.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet