Esbjerg bruger lokal løn i strategisk øjemed

Fra start besluttede Esbjerg sig for at udnytte mulighederne med de lokale lønmidler. Her bruges lokal løn som et strategisk ledelsesværktøj.

Ledelse

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Friheden til selv at bestemme over lokale lønmidler værdsættes højt i Esbjerg. Derfor gik kommunen med det samme i gang med at udarbejde en guide for brug af lokal løn, da det stod klart, at der ikke centralt vil blive afsat nye midler til lokal løndannelse, kaldet forlodsfinansering.

”Vi synes ikke, vi har så lang tid, fordi det drejer sig om en toårig overenskomstperiode, og hvis vi skal vende så stort et tankskib til noget andet, end det er, så kræver det altså mange påvirkninger, og derfor er vi gået så hurtigt i gang,” fortæller specialkonsulent Benne Bach fra Esbjerg, som står i spidsen for arbejdet.

Esbjerg har besluttet sig for ikke at have centrale indsatsområder denne gang. De har formuleret brede og meget overordnede strategier i guiden. I stedet er det de enkelte forvaltningers opgave at formulere og målrette strategi for lokal løndannelse. Dermed får de enkelte ledere mulighed for at bruge de lokale lønmidler til at understøtte netop den udvikling, som de ønsker for deres forvaltning eller institution.

”Det er en stor opgave, vi er ude i. Det rykker fundamentalt ved eksisterende rutiner i sammenhængen mellem lokal løndannelse og ledelse. Det kræver meget mere af lederne. Vi går fra at vente på, at der kommer nogle midler til os, til aktivt fremadrettet at bestemme os for, hvad vi vil understøtte med lokal løn” siger Benne Bach.

Direktion bakker op

8,4 procent af kommunens samlede lønsum er i dag lokalt forhandlet. Esbjerg har som målsætning at bevare denne andel i overenskomstperioden. Lederne skal selv finde råderummet i deres lønbudgetter, og det kan være en barsk opgave i en periode, hvor man samtidigt fyrer medarbejdere.  Benne Bach fortæller, at man er meget opmærksom herpå.

”Det er en direktionsbeslutning, at den andel af lønsummen, som er lokalt forhandlet, ikke må falde. Så uanset besparelser er det ikke tilladt af anvende lokalt forhandlede midler som besparelsesobjekt. Pengene skal i spil hele tiden, og vi skal lave de forhandlinger, der skal til for at holde det kørende. Vi vil ikke se et fald.”

Benne Bach bruger af samme årsag meget af sin tid på at kommunikere kommunens overordnede strategi ud til lederne. Alle organisationer har været inviteret til dialog her i september med temaet lokal løndannelse fremadrettet. Et helt afgørende element er desuden opbakningen fra direktionen. Den har deltaget aktivt i den indledende proces, men vil også følge nøje med, om målet nås. Viser det sig, at lokal løn kommer til at udgøre mindre end de aftalte 8,4 procent, så vil direktionen vende tilbage til forvaltningerne og bede dem finde midlerne.

Kamp om arbejdskraft

Benne Bach glæder sig over udsigten til en mere dynamisk løndannelse og opgøret med ens lønninger for alle.

”Den kommende arbejdsstyrke har en forventning om, at de via deres indsats kan påvirke deres løn. Vi får brug for at differentiere løn, hvis vi skal være med i konkurrencen om at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft på sigt.”

I Esbjerg er man dog meget bevidste om, at forlodsfinansiering og den såkaldte udmøntningsgaranti kan vende tilbage, hvis ikke kommunerne lykkes med det. Derfor håber Esbjerg meget, at alle kommuner vil tage fat og arbejde aktivt med de lokale lønmidler.

”Viser det sig nu, når vi når ud over denne overenskomstperiode, at kommunerne samlet set er faldet i deres andel af lokal løn, så vil organisationerne være svære at hamle op med næste gang. For så kan de jo med rette sige, at det ikke er godt nok, da vi ikke har brugt de midler, som vi faktisk har fået finansieret,” siger Benne Bach.

I Esbjerg har man taget fat, og her slipper man nødigt friheden til selvbestemmelse igen.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet