Erhvervslivet efterlyser flere ordrer

Stribevis af virksomheder risikerer at måtte dreje nøglen om, hvis ikke kommunerne sender ordrer i deres retning. Erhvervslivet efterlyser visioner og handlekraft.  

Erhverv

Af Mia Tang | [email protected]

Der er tal på bordet, når erhvervslivet råber vagt i gevær. Mange firmaer overlevede ikke 2009. Andre står på vippen til at lukke, og de seneste tal fra Danmarks Statistik er dystre. Finanskrisen har givet bygge- og anlægsbranchen et omsætningsfald på 22 procent og handels- og transportsektoren et fald på 18 procent.  

Læg kursen om

Erhvervslivet har tydeligt mærket, at kommunerne har været forsigtige med at bruge penge i 2009. Men der bør sættes skub i projekter over en bred front i 2010, siger Børge Elgaard, direktør i Dansk Byggeri. 

”Der er et markant vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på mange områder. Blandt andet skoler, veje, kloakker og offentlige institutioner, hvor slitagen nu er ved at være så slem, at det visse steder nærmest er for sent,” siger han.  

Mere OPS kan hjælpe

Hos Dansk Byggeri forsøger man at hjælpe med blandt andet omskoling. Men ledighedsprocenten er på over 10 og stiger fortsat i takt 

med den faldende ordremængde. 

”Vores branche er i dén grad blevet udsultet, og vi har set en meget kortsigtet planlægning i kommunerne. 

Men hvis man udskyder vedligeholdelse, risikerer man også, at skaderne når at blive uoprettelige, og så ­

bliver det mange gange ­dyrere,” fastslår Børge Elgaard.   

Også hos Dansk Erhverv ser skattepolitisk chef Bo Sandberg et åbenlyst behov for fremrykning af offentlige investeringer og mener samtidig, at en øget brug af OPS, Of­fentligt-Privat Samarbejde, ­både kan skabe vækst og ­spare kommunerne for penge.

”OPS er klart undervurderet, men for eksempel på infrastrukturprojekter ville der helt klart kunne høstes nogle økonomiske gevinster med bedre partnerskaber,” siger han. 

Den samlede omsætning i dansk økonomi faldt fra 2008 til 2009 med hele femten procent, og det er på høje tid, at det offentlige skifter forsigtighed ud med produktivitet, mener Bo Sandberg. 

”Der er nok at tage fat på. For eksempel er klimarenoveringer og forbedring af it-infrastrukturen opgaver, som bare venter,” siger han. :

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet