Erhvervslivet dumper certifikat: Det er ulovligt

Det vil være ulovligt og konkurrenceforvridende, hvis Albertslund og Københavns Kommune gennemfører planerne om et nyt virksomhedscertifikat, mener Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Erhverv

Af Jens Holm | [email protected]

Står det til dansk erhvervslivs to tungeste interesseorganisationer, Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv (DE), så skal kommunerne og Dansk Standard glemme alt om at gennemføre planen om at lancere et nyt virksomhedscertifikat.

- Vi skal huske på, at det drejer sig om virksomheder, der overholder lovgivningen. De gør intet forkert. Hvis det skulle ændres, så burde det jo ske ved lov, mener Louise Høgh, der er advokat hos Dansk Erhverv.

Derudover mener organisationerne også, at et eventuelt mærke vil blive ”ekstremt svært at kontrollere” for kommunerne og andre offentlige indkøbere.

Begge interesseorganisationer argumenterer også med, at skattesvindlere allerede bliver udelukket helt automatisk i dag.

DI: Det er uklogt

Af en aktindsigt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommende vejledning til offentlige indkøbere ‘Skatteforhold i udbud’ fremgår det, at det i visse udbud vil være lovligt for kommunerne at stille krav om eksempelvis land til land-rapportering. Men DE tolker det anderledes.

- Det er ulovligt – det, Albertslund og Københavns Kommune har gang i. Det mener jeg også fremgår ret klart af den vejledning, der er på vej fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, mener Laura Svaneklink, der er chefkonsulent hos Dansk Industri.

Men styrelsen skriver jo, at det er lovligt, at indkøberne kræver ”en politik om fair skattepraksis” – som eksempelvis land til land-rapportering – i kontrakter ved visse udbud?

- Ja, men vores tolkning er, at kommunernes planer ikke kan holdes indenfor det, som udbudsreglerne tillader, siger Laura Svaneklink, der har arbejdet i DI’s arbejdsgruppe, der har været med til at afgive høringssvar til den kommende vejledning.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning vil kommunerne kunne stille krav om ”fair skattepraksis” i kontrakterne ved udbud, der ikke vurderes at have interesse for virksomheder udenfor landets grænser.

Udover de juridiske problemer, som vil spænde ben for hele projektet, så er hele tanken om et nyt mærke også decideret uklog, mener interesseorganisationen.

- Det ukloge er, at man vil generere bureaukrati, som vil medføre forhøjede priser på varer og tjenester. Konkurrencen vil også blive svækket betydeligt, fordi ikke-certificerede virksomheder ikke vil kunne vinde en kontrakt, mener Laura Svaneklink.

DE: Loven fungerer fint

Dansk Erhverv understreger, at virksomhederne naturligvis skal overholde den danske skattelovgivning.

Samtidig undrer Dansk Erhverv sig også over, at kommunerne barsler med et certifikat, når de offentlige indkøbere allerede i dag har sikkerhed for, at skattekronerne ikke ryger i hænderne på svindlere.

- Hvis virksomheden har skattegæld til det offentlige på over 100.000 kroner, skal den jo allerede udelukkes helt obligatorisk. Ligesom virksomheder, der er dømt for ulovlig skattepraksis, også udelukkes, siger Louise Høgh, advokat hos Dansk Erhverv.

Men hvordan kan kommunerne i dag egentlig sikre sig, at der bliver betalt korrekt skat af de penge, som sendes fra Danmark til Luxembourg og efterfølgende til skattelyet Jersey for eksempel?

- Det kan de jo ikke. Men hos Skat kan de knap nok selv følge med i at lukke skattehuller, så hvordan skulle kommunerne så kunne stille krav, der går videre end de lovkrav, der eksisterer på området i dag? spørger Louise Høgh og fortsætter:

- Jeg fornemmer, at det handler om at ramme virksomheder, der skatteoptimerer fuldt ud lovligt. Og jeg har svært ved at se, hvilken international virksomhed der ikke skatteoptimerer på den ene eller anden led.

“Det er lovligt, at det offentlige udnytter muligheden for at efterspørge varer og ydelser, der leveres af virksomheder, som tager et samfundsmæssigt ansvar. En politik om fair skattepraksis kan – afhængigt af indholdet – have et indhold der kan betragtes som værende til gavn for samfundet.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Indkøb

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet