Erhvervsliv råber på flere funktionsudbud

Få flere innovative løsninger og mere værdi for pengene ved at lave funktionsudbud, lyder opfordringen fra erhvervslivet. Ny rapport fra Udbudsrådet bakker op. 

Indkøb

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Innovationen bliver dræbt, og effektiviseringspotentialer udebliver, når kommuner hægter sig fast i skrappe krav og snævre rammer i deres udbud. Erhvervslivet opfordrer kommunerne til i højere grad at beskrive opgaven end løsningen igennem såkaldte funktionsudbud.

”Der er kolossale muligheder for både kvalitetsløft og besparelser ved at bruge funktionsudbud, men det er klart, at det kræver, at man kommer i gang,” siger Henrik Friis, chef for offentlig-privat i DI.

En ny stikprøveundersøgelse fra Udbudsrådet viser, at der faktisk er elementer af funktionsudbud i lidt flere end hvert fjerde offentlige udbud, men rapporten pointerer, at potentialet ikke bliver udnyttet fuldt ud.

”Vi har meget få rene funktionsudbud. Man har funktionslignende krav i mange udbud, men man mangler at tage skridtet fuldt ud,” siger Henrik Friis.

Gammeldags politikker

Ved funktionsudbud får private leverandører friere rammer til at konkurrere på metode og aktivitet, og det breder på den måde konkurrencen ud til andet end pris.

Administrerende direktør i ISS Danmark Maarten van Engeland ser gerne flere funktionsudbud. Det vil i højere grad give mulighed for at samle flere opgaver i et enkelt udbud, skabe længere kontrakter og give større besparelsesmuligheder.

”Vi oplever en større interesse for det, men det er ikke sket i stor målestok. Man har haft en meget gammeldags indkøbspolitik omkring de ikke-borgervendte services,” siger han.

Som konsekvens bliver mulig innovation tabt på gulvet.

”Du kan skabe en større innovation ved at kigge på funktionsudbud. Innovationen består i, at du får en leverandør med opgaven som kerneområde, der kan være med til at udvikle nogle nye serviceområder eller løsninger, som kommer borgerne til gode,” fortæller Maarten van Engeland.

I dag er funktionskrav allerede almindeligt anvendt inden for vejområdet. Det rådgivende ingeniørfirma Grontmij|Carl Bro arbejder med langvarige funktionskontrakter ved omkring en fjerdedel af deres aftaler med kommunerne, og det giver gevinster for begge parter, mener markedschef Jørn ­Riishede Kristiansen.

”Hele formålet er jo at få mere ud af de samme penge for kommunen, og funktionskontrakter giver mulighed for at rationalisere vores arbejde, så vi får bedre ressourceudnyttelse blandt vores medarbejdere, og det bliver alt andet lige billigere.”

KL er positiv

KL er som udgangspunkt enig i, at kommunerne med fordel kan anvende funktionsudbud til at forny og effektivisere sektoren.

”Vi er åbne over for, at man kan gøre det mere, end det sker i dag, men det er ikke noget, som man sådan gør fra den ene dag til den anden, da der stadig er rigtig mange gode spørgsmål, som man skal finde svarene på,” siger Jakob Scharff, chef for offentlig-privat. 

Blandt andet er det langtfra givet, at alle brancher og leverandører er klar til rene funktionsudbud. Inden for visse områder oplever kommunerne ligefrem, at leverandørerne efterspørger meget detaljerede krav, eksempelvis inden for lønadministration, fortæller Jakob Scharff.

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet