Erhvervsliv er bekymret for styring af væksthuse

Fra årsskiftet overtager kommunerne finansieringen af de fem væksthuse. Erhvervsorganisationer ser farer for mere bureaukrati og strittende politikker.

Erhverv

Af Redaktionen | [email protected]

Til januar overtager kommunerne finansieringen af landets fem regionale væksthuse. Det vækker bekymring i erhvervslivet, som frygter en mere fragmenteret indsats over for iværksættere.

”Der kan være en risiko for, at væksthusene prioriterer forskelligt og ikke får koordineret og videndelt på tværs,” siger underdirektør Niels Milling fra afdelingen Regional Erhvervsudvikling i Dansk Erhverv.

Siden oprettelsen i 2007 har Erhvervs- og Byggestyrelsen stået for administrationen af væksthusene. Nu slipper styrelsen en del af sit greb. Det betyder mere bureaukrati.

”Vi får fem væksthuse, der kan have forskellige perspektiver på, hvad det regionale væksthus skal prioritere. Før gik vi til Erhvervs- og Byggestyrelsen, men nu skal vi henvende os fem forskellige steder,” forklarer Niels Milling.

Direktør for Ejerlederne og Dansk Iværksætter Forening, Hans Jørgen Dalum, deler bekymringen. Han mener, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har formået at skabe en vis form for ensartethed og strukturel sammenligning, der nu kan gå tabt.

”Nu kan man risikere, at indsatsen over for erhvervsfremme kommer til at stritte ud fra de enkelte lokalpolitikeres gøren og laden,” siger Hans Jørgen Dalum, der tror, at det bliver sværere at få et helhedsbillede af indsatsen.

Både fordele og ulemper

Overdragelsen af væksthusene til kommunerne er et led i strukturreformen, hvor kommunerne overtog al offentlig erhvervsservice. Finansieringen er sidste skridt i at få målet om et enstrenget erhvervsservicesystem fuldendt. En udvikling som erhvervsorganisationerne både ser fordele og ulemper ved. 

Chef for MMV og entreprenørskab hos Dansk Industri Thomas Møller er positiv, men han ser en udfordring i, at kommunerne ikke lader særinteresser råde.

”Hvis vi udvander profilen på Væksthuset, så er der fare for, at vi vender tilbage til et mindre gennemskueligt system for virksomhederne, hvor der er større usikkerhed om, hvor man går hen for at sikre den rette rådgivning, og uklarhed om fordeling af ressourcerne,” siger han.

Hos KL maner seniorkonsulent Lone Johannsen til besindighed. Hun mener ikke, at kommunerne vil pleje særinteresser. 

”I den nye aftale er der en national del, som indgås mellem KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den nationale del skal være med til at sikre kontinuitet mellem de fem væksthuse og skal bidrage til, at vi har et sammenhængende system,” siger seniorkonsulent Lone Johannsen, og pointerer, at der også er en regional del af aftalen, som skal give plads til særlige fælleskommunale indsatser i væksthusene.

Efter sommerferien indleder parterne en dialog om fremtidens erhvervsservice. Niels Milling foreslår et fælles forum, hvor større koordinering kan aftales. :

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet