Spørger man kommunerne selv, vægter de både leverandørens krav til personale, leverandørens tilgang til hverdagsrehabilitering og leverandørens egenkontrol højere end prisen, når ældreplejen sendes i udbud.
Foto: Thomas Borberg/Polfoto
Spørger man kommunerne selv, vægter de både leverandørens krav til personale, leverandørens tilgang til hverdagsrehabilitering og leverandørens egenkontrol højere end prisen, når ældreplejen sendes i udbud. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Er de nærige kommuner blot en myte?

Spørger man kommunerne selv, vægter prisen væsentligt lavere end kvaliteten, når de skal vælge private udbydere af hjemmehjælp. Men de skal fokusere endnu mindre på prisen, lyder det fra både ministeren og Ældre Sagen.

Konkurser

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

- Kommunerne skal have mindre fokus på prisen, når de udvælger private plejefirmaer til at støvsuge, varme aftensmad og hjælpe ældre borgere med at komme i bad. Sådan lød det fra sundhedsminister Sophie Løhde (V), efter at endnu et privat plejefirma gik konkurs i oktober.

Siden da har debatten raset mellem interesseorganisationer, kommuner og stat om, hvordan man undgår, at plejefirmaer går konkurs, mens de yder service for landets kommuner. Fra flere hjørner lyder det, at fokus på prisen skal mindskes. Især fra Ældre Sagen.

”Man kan godt som privatperson sige 'jeg vil gerne købe en Rolls-Royce af den, som kan sælge mig den billigst.' Så er det jo ren priskonkur­rence, men kvaliteten har stadig høj prioritet.”

De er sammen med Dansk Industri, FOA, FTF, KL og Danske Erhverv ved at udarbejde fælles betingelser for, hvad der kan gøres for at undgå flere konkurser. Blandt andet skal kommunerne ikke nødvendigvis antage det billigste tilbud i en udbudsrunde, siger Olav Felbo, chefkonsulent i Ældre Sagen.

- Ældre bliver utrygge, også de, der ikke er direkte berørt, for hvornår bliver det deres tur? Desuden er en konkurs langtfra omkostningsfri for kommunen, understreger Olav Felbo, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Kvaliteten er vigtigst

Men spørger man kommunerne selv, så er deres fokus på prisen faktisk slet ikke lige så stort som deres fokus på kvalitet. Det viser en rundspørge, Kommunen har foretaget blandt kommunerne.

I rundspørgen skulle kommunerne angive på en skala fra 1-5, hvor højt eller lavt et parameter talte, når der skulle vælges en udbyder af privat pleje og praktisk hjælp til ældre. Blandt andet skulle de angive, hvor højt de vægter pris og kvalitet i et udbud. Her er det tydeligt, at kommunerne selv mener, at prisen samlet set vægtes lavere end kvaliteten.

[visualizer id="39554"]

Blandt de kommuner, som har svaret på, hvor vigtig pris er, har 52 procent af kommunerne svaret, at prisen enten er vigtig eller meget vigtig, når de sender plejeopgaver og praktisk hjemmehjælp i udbud. 31 procent svarer, at prisen slet ikke har indflydelse, når de skal vælge, hvilken udbyder der skal vinde opgaven – det drejer sig især om de kommuner, som anvender den såkaldte godkendelsesmodel, hvor de private udbydere skal leve op til en række kvalitetsstandarder, mens prisen er fastsat af kommunen på forhånd.

Når du køber en bil

Men man kan ikke bare stille pris og kvalitet op overfor hinanden, sådan som det er blevet gjort flere steder i debatten de sidste to år. Det er forsimplet, siger chef for offentlig-privat-området hos KL, Rikke Thorlund Haahr:

- Når man laver et udbud, sætter man ofte procenter på sine kriterier. Det handler om udbudsteknik. Det virker oplagt at tolke det direkte som udtryk for prioriteringen, men i sidste ende kan man ikke sætte det sådan op, siger hun og sammenligner det med, når privatpersoner køber ny bil.

- Er pris så vigtigere end kvalitet? Der er selvfølgelig noget, der skal være opfyldt kvalitetsmæssigt, men der er jo også et prisloft over det, som den enkelte har råd til. Man kan godt som privatperson sige 'jeg vil gerne købe en Rolls-Royce af den, som kan sælge mig den billigst.' Så er det jo ren priskonkurrence, men kvaliteten har stadig høj prioritet, siger Rikke Thorlund Haahr.

Rikke Thorlund Haahr understreger, at de seneste år med konkurser har gjort både kommunerne og virksomhederne klogere, og at der ikke er nogen af parterne, som er interesserede i, at kontrakten ikke er bæredygtig.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet