Entreprenører skal overtage billige kontrakter efter Pihl

Kontrakterne på de igangværende anlægsbyggerier må ikke ændres ifølge EU-lovgivning, vurderer ekspert. Men det kan stadig være en rentabel forretning at overtage projekterne, mener kurator

KONKURS

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

For risikofyldte kontrakter til alt for lave priser og for ringe betaling for opgaverne. Det er nogle af ingredienserne i den virksomhedsdrift, der i søndags første til, at Pihl & Søn måtte erklære sig konkurs, oplyser selskabets bestyrelsesformand Birgit Nørgaard.

Konkursen har sat en række offentlige anlægsbyggerier i bero, og på fredag holder kuratorerne åbent hus for aktører, der kunne have interesse i at byde ind på at færdiggøre anlægsarbejderne.

Selvom det vil være fristende for de bydende entreprenørvirksomheder at forhandle om ændringer i kontrakterne, vil det ifølge Steen Treumer, professor i udbudsret ved Københavns Universitet, ikke være lovligt.

- Det er et 'no go' at gå ind og genforhandle kontrakten. Det antager man simpelthen ikke som værende lovligt ifølge Europa-Kommissionens faste praksis, fastslår han.

Aftalerne på de store anlægsprojekter hos Pihl & Søn har oprindeligt været i EU-udbud og kan derfor ikke bare ændres af bygherren og nye bydere.

Steen Treumer peger på, at retstilstanden på området ikke er helt klar, men at et nyt direktiv peger i samme retning som Europa-Kommissionens nuværende praksis.

- I det nye EU-direktiv, som blev vedtaget lige før sommerferien, har man besluttet, at man kan lade en anden aktør indtræde i kontrakten i tilfælde af konkurs. Det er fastslået i den nye artikel 72 i direktivet, og det tror jeg, man vil skele kraftigt til, når man skal løse den her problemstilling.

Bygherren har sidste ord
I sidste ende er det dog op til bygherren, hvad der skal ske med den kontrakt, som er indgået med en konkursramt virksomhed.

- Man kan ikke foretage et debitorskifte, uden at ordregiver accepterer det. Ordregiver har det sidste ord, og har mulighed for at sige, at man ikke tror, at en overdragelse af kontrakterne er lovlig, og dermed falder konstruktionen, og anlægsopgaverne skal i princippet i EU-udbud igen, forklarer Steen Treumer.

Hans erfaring fra både nationale og internationale konkurser peger dog på, at det i langt de fleste tilfælde er lykkes at overdrage opgaven til andre aktører. Hvis der oprindeligt er forhandlet en gunstig pris og nogle gunstige kontraktvilkår hjem for bygherren, vil denne være stærkt interesseret i at få andre til at bide på krogen, fortæller han. 

- Men jeg tror helt sikkert også, at nogle af entreprenørerne vil presse på for at få genforhandlet elementer i kontrakten, selvom det som udgangspunkt vil være klart ulovligt at ændre aftalevilkårerne, siger han.

Lovgivningen efterlader dog et beskedet rum for justeringer af kontrakten, men Steen Treumer pointerer, at der med sikkerhed ikke skal ske mange ændringer, før de går hen og bliver substantielle.

Usikkerhed om rentabilitet
Selvom at Pihl & Søn har solgt sig selv for billigt på en række projekter, mener kurator hos Pihl & Søn, Henrik Steen Jensen fra Holst Advokater, dog ikke, at man entydigt kan tale om, at kontrakterne vil være en dårlig forretning for andre entreprenører at gå ind på.

- Det kommer helt an på, hvordan færdiggørelsesgraden er i forhold til det, der er faktureret. For det kan jo godt være, at der ikke er faktureret helt op på entreprisen, således at man i forvejen har et forspring på den konto – at man simpelthen har lavet mere end bygherren har betalt for, siger han.

Henrik Steen Jensen og Pihl & Søns anden kurator, Søren Aamann Jensen, partner i Kromann Reumert, arbejder nu på at få et overblik over rentabilitet, omfang og aftaler i de mange forskellige anlægsprojekter.

Pihl & Søn er blandt andet entreprenør på flere byggerier for Københavns Kommune, blandt andet Inderhavnsbroen og kanalbroerne, og desuden indgår Pihl i et konsortium, der står for den store entreprise for vejen og tunnellen ved Nordhavnsvej. Centerchef i teknik- og miljøforvaltningen Jens Zøfting-Larsen vil ikke udtale sig, før man har fået overblik over, hvad der kommer til at ske med byggerierne.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet