Enklere regler for vejbidrag efterlyses

Både KL og DANVA langer ud efter Forsyningssekretariatets afgørelser og kræver mere enkle regler for vejbidrag

VEJE

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Kommunerne betaler mere for afvanding af veje, end de koster forsyningsselskaberne ekstra i anlægsudgifter, og det vil KL nu have lavet om. I et brev til miljøminister Ida Auken (SF) har KL’s formand Erik Nielsen (S) og administrerende direktør Kristian Wendelboe skrevet, at afgørelserne fra Forsyningssekretariatet kan koste kommunerne op til en halv milliard kroner. Kritikken går på, at Forsyningssekretariatet underkender de udgiftsskøn, som kommunerne foretager.

- Det er KL’s klare indtryk, at de beløb, som Forsyningssekretariatet afkræver kommunerne, i de fleste tilfælde langt overstiger de reelle meromkostninger til anlæg, som spildevandsselskaberne har i forbindelse med afvandingen fra de kommunale veje, står der i brevet.

Helt styr på forudsætningerne
Heller ikke i DANVA er man tilfreds med den nuværende situation. Før sommerferien henvendte DANVA sig også til miljøministeren for at gøre opmærksom på, at det var nødvendigt med en ny udregningsmodel.
- Vi er fuldstændigt enige med KL i, at vi skal have lavet en ensartet, enkel model til beregning af vejbidraget, hvor vi har helt styr på, hvilke forudsætninger der ligger til grund for afgørelserne, siger Helle Katrine Andersen, projektchef i DANVA. Hun peger på, at der er nogle grundlæggende problemer i forudsætningerne for vandmængder, som Forsyningssekretariatet bruger og lægger til grund for modellerne til at udregne vejbidraget.

- Det er simpelthen nogle forkerte forudsætninger, der ligger til grund for den beregning, siger Helle Katrine Andersen.

For lidt eller for meget
DANVA har derfor været i dialog med Forsyningssekretariatet omkring formuleringen af en ny model.

- Uanset om man har betalt for lidt eller for meget, så er det hensigtsmæssigt med en ensartet, enkel model, siger Helle Katrine Andersen.

KL ser gerne, at der bliver lavet nogle mere enkle regler, hvor retten til at skønne over udgifterne til afvanding af vejene entydigt placeres hos kommunerne.

- KL’s klare holdning er, at fastsættelsen af vejbidragene skal afspejle de faktiske meromkostninger til anlæg, som spildevandsselskaberne afholder for også at kunne håndtere afvandingen fra vejene. Hverken mere eller mindre, står der i ministerhenvendelsen.

I Forsyningssekretariatet forstår man godt, at kommuner og interessenter efterlyser enklere regler.

- Reglerne omkring vejbidrag stammer tilbage fra 1987, og det var en lidt anden virkelighed end den, vi er i nu. Så det kunne godt være, at man kunne finde en smartere måde at gøre det på, siger kontorchef i center for vand Filip Sundram.

Han understreger, at man lige nu administrere efter de gældende regler, så det er dem, der skal laves om, hvis de skal vurdere sagerne anderledes.

 

Miljøministeren er ved dk-tekniks deadline ikke kommet med et svar på efterlysningen efter enklere regler.  

 

FAKTA

Kommunerne betaler spildevandsselskaberne for de merudgifter til kloakanlæg, som er nødvendige på grund af det vand, der hældes i kloakkerne, når det regner på de kommunale veje.

KL aftalte i sommer med regeringen, at de i fællesskab skulle kigge på kommunernes betaling af vejbidrag for afvanding af de kommunale veje.

I brevet skriver KL's formand Erik Nielsen (S) og KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe, at de afgørelser om kommunernes betaling af vejbidrag for perioden 2007-2010, som Forsyningssekretariatet har udsendt til kommunerne, kan ende med at koste kommunerne op imod en halv milliard kroner, herunder et større beløb i afgift til staten.

I brevet påpeges det, at afgørelserne er problematiske i forhold til den gældende lovgivning, der blandt andet skal tage højde for forskellen mellem land og by.

Du kan læse KL’s brev til miljøministeren her

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet