Enighed om biogas som vigtig fremtidsforsyning

Med det brede energiforlig kommer biogassektoren til at vokse markant, og den tilfredshed ytrede politikere såvel som industri under Folkemødet

Energi

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

'Balance' var nøgleordet hos Pernille Rosenkrantz-Theil (S) under formiddagsdebatten om, hvilken rolle biogas vil komme til at spille i fremtiden:

- Vi skal have lavet en biomasseanalyse og på baggrund af den vurdere, hvordan vi kan bruge biogas i højere grad. Det er vigtigt, at vi finder en balance, så vi ikke havner i en situation som i Tyskland, hvor majs fylder alt i produktionen, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil, der som socialdemokratisk energiordfører står bag energiforliget, hvor kun Liberal Alliance valgte at stemme imod.

Og den holdning blev ikke anfægtet af panelets andre gæster - også Bruno Sander Nielsen fra brancheforeningen for Biogas talte om balance mellem afgrøder og gylle i gas-produktionen, mens Bendt Bendtsen var direkte imod at bruge afgrøder - 'de skal bruges til dyr eller fødevarer.'

Finansiering-spørgsmålet
Dog kunne forskellige interesse-hensyn spores, da snakken faldt på finansieringen:

- Det er vigtigt, at de her puljepenge til drift- og anlægstilskud ikke løber tør, for så står vi pludselig og mangler kapital, sagde Bruno Sander Nielsen.

Med energiforliget er anlægsstøtten øget fra 20 til 30 procent, og støtten vil begynde at aftrappes hen mod 2020.

Også Bendt Bendtsen understregede vigtigheden af, at biogasmarkedet kom til at ligge stabilt, så investorer og banker vil turde investere i sektoren, og drømmen om et stort eksportmarked for Danmark kan realiseres.

Debatten var arrangeret af Naturgas Fyn og i panelet var Bjarke Pålsson, adm. direktør i Naturgas Fyn, Bruno Sander Nielsen fra brancheforeningen for Biogas, Bendt Bendtsen, Konservativ europaparlamentariker og Pernille Rosenkrantz-Theil, socialdemokratisk energiordfører.

 

 

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet