Enhver politiker burde oplæres lokalt

Det lokale selvstyre skal revitaliseres, og byrådspolitikere skal belønnes bedre for deres indsats. Konservatives kommunalordfører Mike Legarth ved af personlig erfaring, hvor de kommunale sko trykker.

Portræt

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Sømand, sergent, politibetjent, racerkører, direktør, borgmester og folketingspolitiker. Konservatives kommunalordfører Mike Legarth har et bredspektret CV med betydelige meritter og erfaringer fra det, der på Christiansborg ofte betegnes som ’det virkelige liv’.

Dermed skiller han sig noget ud fra arketypen på den moderne djøf-politiker, der går målrettet efter en politisk karriere med en kombination af en samfundsfaglig uddannelse og studenterpolitisk engagement. For Mike Legarths vej til landspolitik er ikke gået i en lige linje, men blev nærmere en naturlig konsekvens af, at han mistede borgmesterposten i Vamdrup, da kommunen blev lagt ind under den nye Kolding Kommune.

”Da det skete kunne jeg jo have valgt at sætte mig ned på bagerste række og være klogeåge. Men det havde jeg ikke lyst til. Så fik jeg en opfordring om at stille op til ­Folketinget. Og det var nærmest mirakuløst, at jeg blev valgt ind i første omgang. Det havde jeg slet ikke drømt om,” siger Mike Legarth.

Han fortsatte en rum tid som menigt medlem i Koldings byråd, men trak sig ud, da han følte, arbejdsbyrden med et dobbeltmandat blev for stor. Erfaringerne fra livet som lokalpolitiker er siden blevet en uundværlig ballast i hans nuværende arbejde på Borgen.

”At have startet med byrådsarbejde giver en meget stor forståelse for, hvad det politiske arbejde er. Og jeg mener faktisk, at alle folketingspolitikere burde have været forbi den grundskole, det er at sidde i et byråd i minimum fire år,” siger Mike Legarth.

Det virkelige liv

Særligt den konkrete erfaring med, hvor stor afstanden kan være mellem beslutningstagerne på Christiansborg og så dem, der skal implementere beslutningerne ude i kommunerne, ser Mike Legarth som lærerig. Ofte er der reelt ingen sammenhæng mellem, hvad man vil centralt, og hvad der så kommer ud af reglerne, når de udmøntes lokalt. Tingene virker bare ikke altid efter hensigten.

Den samme slags erfaringer har Mike Legarth taget med sig fra sit arbejdsliv, der spænder fra tiden som sømand over Nørrebro som politibetjent til direktørsædet for den selvstartede inkassovirksomhed Connection Inkasso.

”Det der kendskab til det virkelige liv har været en kæmpe fordel for mig. For jeg ved, hvor store konsekvenser, det kan have, når man sætter sig ned i folketingssalen og bare lige skal beslutte sig for nogle administrative lettelser eller at frigøre nogle ressourcer.  Det er ikke bare nogle skruer, man bare lige sådan kan dreje på,” siger Mike Legarth.

I den perfekte verden

I tiden siden han forlod borgmesterposten i Vamdrup, er ikke blot det kommunale landkort, men også den kommunalpolitiske dagsorden ændret betydeligt. I dag er der ifølge Mike Legarth al mulig grund til at være bekymret for det kommunale selvstyre. Centraliseringen er accelererende og konsekvenserne er til at mærke.

”Man har taget en større og større del af beslutningskraften fra kommunerne. Både i forhold til at udfylde lovgivningen og at styre økonomien. Det har betydet en reel minimering af kommunernes selvstyre,” siger Mike Legarth.

Særligt strukturreformen synes han man fik gennemført på alt for kort tid. Mange borgmestre lovede, at de kunne indhøste omfattende gevinster ved omlægningen, men det er ikke sket fra den ene dag til den næste.

”Jeg synes, de konservative kommuner var hurtige til at komme i mål med at indhøste rationaliseringsgevinster. Men mange har været langsomme om at træffe de nødvendige beslutninger. Men med finanskrisen og sanktionsstyring, er alle ved at være kommet efter det,” siger Mike Legarth.

Han anerkender, at hans parti har været med til at stramme det statslige greb om det kommunale råderum med indføring af et skatteloft samt de kollektive og individuelle sanktioner for de kommunale budgetter.

”I den perfekte verden kan kommunerne selv styre både udgiftssiden og indtægter. Og jeg vil gerne arbejde for at udvide både kommunernes beslutningsrum og økonomiske råderum. Men det kræver, at kommunerne også viser et ansvar, så der ikke skabes et politisk flertal her på Christiansborg, som siger, at kommunerne ikke gør det godt nok, og at vi derfor er nødt til at lave nogle regler for dem,” siger Mike Legarth.

Flere penge til byråd

De nye store kommuner skal både løse flere opgaver og mange flere sager end den ­hedengangne Vamdrup Kommune, hvor Mike Legarth var borgmester. Og allerede dengang oplevede han, hvor svært det var som menig byrådspolitiker at følge med i de mange sager. 

Det problem er ikke blevet mindre, og derfor mener Mike Legarth, at der er et presserende behov for at give de lokale politikere nogle bedre vilkår.

”Den kæmpestore opgave, det er at være byrådspolitiker, er en ting, som der stadig ikke er taget hånd om. Det er uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle sager. Derfor er vi nødt til at forenkle arbejdet og belønne det bedre,” siger Mike Legarth.

Kvalificerede beslutninger kræver tid. Og tid koster ofte penge. Særligt hvis man kun har en sparsom fritid, og man derfor skal afveje ens politiske indsats med indsatsen på ens arbejde. Derfor ser Mike Legarth ingen vej uden om at tage diskussionen om at give en højere løn for den lokalpolitiske arbejde.

”Hvis man skal træffe kvalificerede beslutninger, så skal man også komme i dybden med tingene. Det kræver tid og lange mødeaktiviteter, og vi hverken belønner eller påskønner det erhverv ordentligt nu,” siger Mike Legarth. 

Han mener samtidig, at de lokale politikere er nødt til at løfte sig selv op i hårene, så blikket fjernes fra detaljerne i sagsbehandlingen til kommunens mere overordnede og strategiske udfordringer.

Selv prøvede han at indfri den ambition i Vamdrup Kommune ved at afskaffe de forskellige udvalg og så i stedet koncentrere alle beslutninger i byrådet. Tanken var at lade byrådet mødes noget oftere, men så til gengæld undgå, at politikerne begravede sig i deres udvalg og mistede det samlede overblik.

”Ofte kunne man jo sidde i et udvalg og bruge timer på at behandle alle mulige småsager – og undskyld mig, men det er altså ikke det, man skal bruge sin tid på,” siger Mike Legarth.

Han fik aldrig gennemført reformen i Vamdrup, men følger nu interesseret med i, hvordan Læsø Kommune knap ti år senere realiserer idéen.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet