Sommerens polemik om det høje beløb, Carl Holst (V) tog med sig fra Region Syddanmark, da han blev valgt til Folketinget, har aktualiseret debatten om politikernes eftervederlag samt betaling, mens de er på ferie eller har orlov.  
Foto: Ole Frederiksen / Polfoto
Sommerens polemik om det høje beløb, Carl Holst (V) tog med sig fra Region Syddanmark, da han blev valgt til Folketinget, har aktualiseret debatten om politikernes eftervederlag samt betaling, mens de er på ferie eller har orlov. Foto: Ole Frederiksen / Polfoto

Enhedslisten vil af med ferievederlag

Det skal være slut med, at byrødder får vederlag under orlov, når de vil på ferie eller arbejde ekstra, mener Enhedslisten. DF bakker op, mens V og S helst vil afvente Vederlagskommissionens anbefalinger, der kommer ved årsskiftet.

Luksusordning

Af Morten Munkholm | [email protected]

Hjælp mig med at donere pengene væk!

Da løsgængeren Lilian Parker Kaule i oktober tog orlov fra Københavns Borgerrepræsentation for at rejse til Thailand og tage en MBA på et universitet i Bangkok, fik hun en pose penge på 25.000 kroner med sig i vederlag fra kommunen. En pose penge, som den liberale politiker slet ikke ønskede at få, men som hun ifølge kommunen skulle modtage - derfor blev pengene efter en internetafstemning doneret til Dyrenes Værn.

- Det er ikke rimeligt, at du som folkevalgt kan bevilge dig selv orlov med ferie, hvor du får vederlag. Det er en mulighed, folkevalgte har, som almindelige mennesker ikke har - og det endda i en tid med massive nedskæringer i folks overførselsindkomster, siger Enhedslistens kommunalordfører Rune Lund.

Efter flere sager, der minder om Lilian Parker Kaules, skal Folketinget derfor 15. december behandle to beslutningsforslag om dels at ensrette byrødders og folketingsmedlemmers orlovsregler, dels at afskaffe eftervederlag for en regionsrådsformand, der bliver udnævnt til minister - en klar reference til Carl Holst (V). Og Dansk Folkeparti er positivt stemt overfor begge forslag.

- Får man orlov, fordi man er syg, så er det klart, at man fortsat skal have vederlag. Får man det, fordi man skal ud at rejse eller arbejde ekstra i en periode, så er det en anden sag - og vi er ikke så glade for dobbeltløn, forklarer kommunalordfører Susanne Eilersen (DF).

Rapport på vej

De to beslutningsforslag tyvstarter en større diskussion om politikeres vederlag, idet Vederlagskommissionen omkring årsskiftet forventes at aflevere sine anbefalinger. Og hverken Venstre eller Socialdemokraterne vil lægge sig fast på en konkret holdning til forslagene endnu.

”Det er ikke rimeligt, at du som folkevalgt kan bevilge dig selv orlov med ferie, hvor du får vederlag. Det er en mulighed, folkevalgte har, som almindelige mennesker ikke har.”

- Det er fornuftigt, at vi ser på hele området samlet, så vi ikke oven på konkrete sager får hovsa-løsninger, som isoleret set kan virke fornuftige, men kan have en utilsigtet virkning, siger kommunalordfører Magnus Heunicke (S), mens indenrigsordfører Jan E. Jørgensen (V) også gerne vil se på ‘helt urimelige ordninger’, men samtidig er mere kritisk.

- Helt generelt skal man være meget varsom med at gøre det mindre attraktivt at deltage i folkestyret. Jeg vil gerne have, at der sidder nogle i kommunalbestyrelserne, som ved, hvad det drejer sig om. Det skal ikke udelukkende være pensionerede lærere fra Enhedslisten, siger han.

Ansigter på debatten

Hos Enhedslisten anser Rune Lund partiernes udmeldinger som forventelige, men han glæder sig samtidig til at få en debat om emnet i folketingssalen.

- De her par eksempler er så indlysende, at vi lige så godt kan rette dem nu. Når Vederlagskommissionen så kommer med deres rapport, så ser vi selvfølgelig på resten af området og finder frem til, hvordan hele systemet mere grundlæggende skal være, siger han.

Og hos Dansk Folkeparti er de klar til at arbejde sammen med venstrefløjspartiet for at få ryddet op i dobbeltlønnen mere generelt. Noget, der kun er blevet mere aktuelt af sommerens debat om Carl Holsts eftervederlag.

- Hvis han var fratrådt som regionsrådsformand, fordi han ikke blev valgt og ikke stod med et andet job, så havde det været fint, at han kunne få eftervederlag. Sådan fungerer det også ude i det private erhvervsliv. Men når man selv beder om at fratræde eller få orlov og samtidig står med løn et andet sted fra, så er det ikke i orden, fastslår Susanne Eilersen.

Fakta

Vederlagskommissionen

  • Kommissionen skal foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre.
  • Analysen skal omfatte alle elementer i vederlæggelsen, herunder godtgørelser, omkostningstillæg, eftervederlag, pension, modregningsregler, samordningsregler, uddannelsesmidler og den løbende regulering af vederlagene.
  • Forslagene skal ifølge kommissoriet "tage højde for den udvikling, der over de senere år har været i politikernes arbejdsvilkår, herunder i forhold til kompleksiteten i arbejdsopgaverne samt i forhold til politikernes ansvar og arbejdsbyrde".
  • Kommissionen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2015 med henblik på, at eventuelle ændringer for borgmestre og regionsrådsformænd kan vedtages i god tid inden de kommunale og regionale valg i 2017 og få virkning per 1. januar 2018.
  • Kommissionens formand, Michael Christiansen, er bestyrelsesformand i DR.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Arbejdsmarked

Politikerliv

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet