Englands lokalsamfund overtager sundheden

I England er de lokale styrer i fuldt sving med at oprette sammenslutninger, der skal udstikke retningslinjer for den fremtidige sundhedsindsats. 

Partnerskaber

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Læger, byrådsmedlemmer, patientrepræsentanter og kommunale ledere skal fremover sidde om samme bord og træffe beslutninger om den lokale sundhedsindsats. April i år skal de lokale styrer overalt i England have oprettet såkaldte ’shadow health and wellbeing boards’. De er forløbere for en slags mere permanente ’bestyrelser’, der træder i kraft i april 2013.

”Det er første gang, at der har været sådanne bestyrelser, hvor du også har politikere og lokale embedsmænd placeret til at træffe beslutninger om, hvordan man forbedrer velværen for befolkningen,” siger forsker Daria Kuznetsova fra organisationen New Local Government Network.

De lokale forskelle

Bestyrelserne bliver ansvarlige for at udarbejde fælles strategiske vurderinger af de største sundhedsmæssige behov i lokalområdet. Det kunne for eksempel være en konstatering af, at mange har hjerteproblemer, mange er overvægtige eller at dødeligheden er højere i dette område sammenlignet med andre dele af England. I arbejdet vil der også blive inddraget sociale aspekter og dermed bliver sundheds- og socialområdet i højere grad integreret.

Dernæst skal repræsentanterne blive enige om, hvordan de vil prioritere deres sundhedsindsats. Mange af udfordringerne vil være de samme landet over, men bestyrelserne har altså stor frihed til selv at bestemme, hvordan de vil tackle udfordringerne og øge deres borgeres velvære og sundhed. Det kan være alt lige fra at inddrage den frivillige sektor mere på et område eller udsende flere informationer om en sygdom til at sikre en bedre og mere koordineret indsats fra myndighedernes side.

En del af reform

De nye bestyrelser er en lille brik i en stor reform i sundhedsvæsnet i England netop nu. En reform, hvor særligt læger og andet fagpersonale får øget indflydelse. 

”Så bestyrelserne er også en måde at bringe de lokale myndigheder sammen med denne nye struktur, fordi offentlig sundhed bevæger sig fra de tidligere organer til at være en mere lokal service,” siger seniorforsker og politisk medarbejder Nicola Stevenson fra den nationale medlemsorganisation for sundhedsaktører, NHS Confederation.

Det er særligt samspillet mellem aktører, som hun ser et stort potentiale i. 

Færre udgifter på sigt

Håbet i England er, at de nye lokale samarbejder på tværs af sektorer kan være med til at forbedre befolkningens sundhed.

”I en ideel verden prøver de at opnå bedre sundhed og velvære for deres borgere og på sigt skal det så formindske de offentlige udgifter,” fortæller Nicola Stevenson.

Og der er generelt stor tiltro til, at ændringerne kan føre til bedre sundhed, blandt andet som følge af mere integrerede ydelser og et større fokus på forebyggelse.

”Det er et initiativ, der har været længe undervejs, så alle er meget entusiastiske omkring det og potentialet for rent faktisk at forbedre befolkningens sundhed,” siger Daria Kuznetsova.

De foreløbige bestyrelser vil mest have en forberedende og rådgivende rolle, mens de permanente bestyrelser fra april 2013 vil få egentlige beføjelser. 

 

EU

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet