Energisamarbejdet på Sjælland styrkes

Energiklyngecenter Sjælland er nu flyttet fra Maribo til Roskilde. Det skal styrke kompetencer inden for planlægning på fælleskommunalt og regionalt niveau

ENERGI

Af Redaktionen | [email protected]

Energiklyngecenter Sjælland har siden sin start i 2009 lavet tværkommunale klima-, energi- og miljøprojekter i Region Sjælland. Projekterne er baseret på samarbejde og videns- og erfaringsudveksling, og de bliver nu yderligere styrket med koblingen til det erfarne ventureselskab CAT.

Flytningen af centret giver mulighed for at lade medarbejderne fokusere på deres kompetencer inden for planlægning på fælleskommunalt og regionalt niveau:

- Det her er godt nyt for alle, der arbejder med at udvikle kommunerne i vores region, siger Energiklyngecentrets formand, Lars Mørk.

De store energiprojekters behov for kapital har været en væsentlig årsag til Energiklyngecenter Sjællands ønske om at flytte til CAT Link: Alle vil have del i støttekronerne, men der er mange uigennemsigtige regler og meget administrativt bøvl, som CAT Link og Energiklyngecentret kan bistå de 14 ejerkommuner og alle andre involverede med at overkomme. 

- Samarbejdet med CAT Link frigør samtidig ressourcer til, at medarbejderne i Energiklyngecenter Sjælland kan arbejde målrettet med nuværende og kommende projekter. Jeg må sige, at det kommende samarbejde mellem Energiklyngecenter Sjælland og CAT Link passer som fod i hose, siger Ghita Wolf Andreasen, som er den nye leder af Energiklyngecenter Sjælland. Hun er desuden centerleder i CAT Link, som er specialiseret i at finde dansk og europæisk finansiering til større regionale projekter, og er en del af CAT.

Åbne nye døre
Energiklyngecenter Sjælland har stor viden om, hvordan kommuner, forsyningsselskaber og erhvervsliv i fællesskab kan udvikle nye innovative og strategiske energiprojekter. Det er typisk projekter, hvor den fulde værdi først fremkommer, når der bliver samarbejdet på tværs af kommunegrænser.

- Koblingen til disse tværkommunale initiativer kan skabe muligheder og åbne nye døre for CAT i deres indsats for at skabe vækstmuligheder i Region Sjælland, siger formand for bestyrelsen i Energiklyngecenter Sjælland Lars Mørk.

CAT’s administrerende direktør, Kim Ove Olsen, ser også det styrkede samarbejde mellem Energiklyngecenter Sjælland og CAT som en logisk udvikling:

- Der er oplagte synergier i samarbejdet, fordi CAT arbejder intenst med udviklingen af nye virksomheder i regionen og har et meget tæt forhold til forskerne på landets universiteter. Dertil kommer, at vi med CAT Link har fået styrket vores kompetencer inden for finansiering ganske betydeligt. Så CAT råder over viden, der i høj grad er relevant for Energiklyngecenter Sjællands virke.

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet