Energirevolution skal drives frem lokalt

Klimakommissionen anbefaler, at kommunerne skal sammensætte fremtidens energisystem på tværs af kommunegrænser. En stor udfordring ifølge kommissionsmedlem Mette Wier. 

Interview

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Hvis det står til Klimakommissionen, så venter der kommunerne en stor opgave i arbejdet med at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Mens de overordnede mål og midler skal udpeges i en national strategi, så skal den konkrete udmøntning vokse frem lokalt.  

”Det handler ikke om, at kommunerne blot skal administrere nogle ting, der bliver dikteres fra oven. Det er det modsatte, der er idéen. Den viden, kommunerne har om lokale forhold, skal i spil i planlægningen af fremtidens energisystem. Men der skal selvfølgelig være nogle rammer, der kan sætte kommunernes arbejde i system, og som gør det muligt at planlægge og prioritere lokalt,” siger Mette Wier, direktør for Anvendt KommunalForskning.

I Klimakommissionens anbefalinger er kommunernes helt afgørende opgave at lave en strategisk energiplanlægning, der går på tværs af kommunegrænser.

Kommunerne får på den måde en nøglerolle med planlægningen af, hvordan fjernvarme skal spille sammen med lokale vedvarende energikilder som vindkraft, geotermi, varmepumper, solceller og så videre.

Planlægning koster

Mette Wier er ikke i tvivl om, at kommunerne vil være det bedste niveau at løse opgaven på. Men det kommer til at kræve ressourcer.

”Det er en stor opgave, og kommunerne kommer til at gøre noget andet og mere, end de hidtil har gjort. De skal tænke samfundsøkonomisk, og de skal ikke bare tænke CO2-reduktioner, men også i fossile brændsler,” siger Mette Wier.

Samtidig stiller den strategiske planlægning også store krav til kompetencerne i den enkelte kommune. Ikke mindst, fordi det indebærer en betydelig risiko for alvorlige fejlsatsninger.

”Det er en væsentlig pointe. De kommunale planlæggere skal tænke på en helt anden måde, både på tværs af kommunegrænser og ekstremt langsigtet. Når vi taler om, at kommunerne skal spare på energien, så kan det ses i et fem-årigt perspektiv. Men når vi snakker strategisk planlægning, så skal man jo tænke årtier frem,” siger Mette Wier.

Hun peger på, at det eksempelvis ikke vil kunne betale sig at udbygge fjernvarmen markant mere end i dag.  Det vil kunne give mening i nogle byområder, men ikke i samme grad til enkeltstående byggeri, som nogle kommuner ellers gør.

”Fjernvarmeinfrastrukturen er enormt dyr, og efterhånden som bygninger bliver mere energieffektive, så falder forbruget og udnyttelsen af den dyre fjernvarme. Det vil betyde større regninger til forbrugerne,” siger Mette Wier.

Hvad med biogas?

Når det kommer til anbefalinger af konkret teknologi, så er kommissionens anbefalinger knapt så detaljerede. Der lægges meget stor vægt på vindkraft som fremtidens energikilde, understøttet af energiproduktion fra biomasse. Men eksempelvis nævnes biogas kun ganske flygtigt. Det skal ikke nødvendigvis forstå sådan, at kommunerne skal holde sig fra biogas, understreger Mette Wier.

”Der er helt klart et potentiale omkring biogas. Der kan anvendes både til biler og på sigt måske i naturgasnettet, men der er ikke nok til at dække en større del af energibehovet.” 

Til gengæld peger hun på, at opførelsen af nye vindmøller vil skabe mange nye arbejdspladser. Ikke mindst i landets udkantsområder.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet