Lars Chr. Lilleholt oplyser i et skriftligt svar til kommunen.dk, at han ingen som helst viden har haft om indkøbene, der ifølge eksperter er foregået uden om udbudsreglerne, da bestyrelsen aldrig har været bekendt med det.
Lars Chr. Lilleholt oplyser i et skriftligt svar til kommunen.dk, at han ingen som helst viden har haft om indkøbene, der ifølge eksperter er foregået uden om udbudsreglerne, da bestyrelsen aldrig har været bekendt med det.
Foto: Birgitte Carol Heiberg, Ritzau Scanpix

Energiministeren afviser kendskab til ulovlige indkøb for 109 mio. kr.

Private leverandører har i strid med reglerne modtaget million­ordrer fra Fjernvarme Fyn uden konkurrence, vurderer eksperter. En stor del af regel­bruddet fandt sted med energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) som næstformand for bestyrelsen.

Ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

En af Europas største varmeforsyninger, Fjernvarme Fyn, har i årevis brudt udbudsloven og handlet ulovligt for mere end 109 mio. kr.

Det vurderer eksperter i udbudsret efter at have gennemgået materiale om selskabets største leverandører, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

En større del af regelbruddet foregik samtidig med, at den nuværende energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), var næstformand i selskabets bestyrelse.

Kontrakterne, der ifølge eksperterne burde have været sendt i udbud, har årligt sikret private virksomheder millionbetalinger uden konkurrence i årene fra 2013 til 2018.

Det drejer sig blandt andet om store kontrakter om it-ydelser, rådgivningsydelser, smedearbejde og vedligeholdelse, som leverandørerne har fået direkte af det kommunalt ejede selskab.

- Det er bemærkelsesværdigt, at Fjernvarme Fyn har brudt udbudsreglerne for et så enormt beløb. Det er den mest alvorlige overtrædelse af udbudsreglerne, når man slet ikke laver et udbud. Her er der tale om opgaver til over 100 mio. kr., der aldrig kom i udbud, så det er klart, at det er alvorligt, siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Vilsgaard Advokater.

Selv mener Fjernvarme Fyn dog, at alle indkøb er foregået helt efter reglerne.

Kun 10 km væk

Fjernvarme Fyns hovedbygning ligger i den nordlige del af Odense. Det er tæt på havnen og bag et væld af højspændingsledninger, røde murstensbygninger og monstrøse skorstene.

Fjernvarmeselskabet er landets tredjestørste af sin slags og er - ifølge selskabet selv - en af Europas allerstørste varmeforsyninger.

Det er herfra, at 97 pct. af varmen til borgerne, virksomhederne og mere end 90.000 boligenheder i Odense og omegn bliver leveret.

Det sker med det erklærede hovedformål, at kunderne skal have 'den bedst mulige varmeforsyning til de billigst mulige priser'.

Men når et offentligt selskab køber ind direkte hos en leverandør uden at konkurrenceudsætte indkøbene, kan selskabet ifølge eksperterne dog ikke være sikker på, at leverandøren leverer indkøbet til den billigst mulige pris og den bedst mulige kvalitet.

Netop derfor er det ifølge eksperterne en af grundstenene i udbudslovgivningen, at virksomheder langt væk fra ordregiveren skal have mulighed for at give et tilbud på en stor opgave.

Hos Fjernvarme Fyn har selskabet dog haft en anden tilgang til reglerne.

Fjernvarme Fyn kiggede eksempelvis kun knap 10 km væk fra hovedadressen på Havnegade i Odense, da selskabet i årene fra 2013 til 2017 var på jagt efter en it-leverandør.

Valget faldt på det lokale firma Outforce A/S. Ifølge fjernvarmeselskabet er de it-ydelser, som firmaet har leveret, 'kommet løbende' og har samtidig hver for sig været under tærskelværdierne i udbudsloven.

Et uformelt tilbud

Fjernvarme Fyns direktør, Jan Strømvig, forklarer i et skriftligt svar, at selskabet altid bestræber sig 'på at iagttage udbudsreglerne og gennemføre udbud, når vi er forpligtede hertil'.

Ifølge direktøren vurderer Fjernvarme Fyn altid et indkøb ud fra 'de relevante regler'. Han henviser til, at selskabet udbyder vare- og tjenesteydelser, når kontrakten over en fireårig periode overstiger tærskelværdien for EU-udbud på knap 3,3 mio. kr. Det samme sker ifølge direktøren med bygge- og anlægskontrakter til over 41,3 mio. kr.

En gennemgang af selskabets største leverandører viser dog, at i alt 12 private virksomheder har fået ordrer til sammenlagt 109 mio. kr. uden udbud, selvom betalingerne til hver enkelt leverandør overstiger tærskelværdierne i udbudslovgivningen.

En af de virksomheder er netop Outforce A/S, der i alt har modtaget knap 8,4 mio. kr. i perioden.

 Det er svært at se, hvordan det skulle komme bag på – eller rettere komme løbende bag på - Fjernvarme Fyn, når leverandøren hvert år har modtaget så store beløb

Alene i årene fra 2013 til 2015 lød betalingerne på mere end 6,7 mio. kr., svarende til mere end det dobbelte af tærskelværdien for, hvornår en kontrakt om it-ydelser skal sendes i udbud i hele Europa.

I stedet valgte selskabet at indhente et underhåndsbud fra det lokale firma, som ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen omfatter 'et uformelt' tilbud 'uden, at opgaven har været i udbud'.

Det er en klar overtrædelse af reglerne, vurderer eksperterne.

- Indkøbet burde have været udbudt i hele Europa, fordi det er over tærskelværdien. Det er svært at se, hvordan det skulle komme bag på – eller rettere komme løbende bag på - Fjernvarme Fyn, -når leverandøren hvert år har modtaget så store beløb, siger udbudsjurist Jacob Georg Naur.

'Stærkt kritisabelt'

En anden leverandør, som har modtaget millioner af kroner uden udbud, er Deloitte. Revisionsfirmaet har i årene fra 2013 til 2017 fået overført 9,7 mio. kr. fra Fjernvarme Fyn for revisions- og konsulentydelser uden udbud.

Selv mener Fjernvarme Fyn, at der ikke er nogen problemer forbundet med det manglende udbud, fordi der ifølge selskabet er tale om en 'ikke udbudspligtig' opgave.

Til trods for denne vurdering valgte det fynske selskab alligevel at udbyde præcis denne opgave i 2018, oplyser selskabet i et skriftligt svar.

Steen Jensen, der er udbudsretsekspert og selvstændig rådgiver hos Steenjensen.com, vurderer på baggrund af regnskabstal og svar fra Fjernvarme Fyn, at opgaven skulle have været i udbud langt tidligere.

- Det er simpelthen ikke rigtigt, når Fjernvarme Fyn påstår, at opgaven ikke er udbudspligtig. Opgaven burde have været i EU-udbud, fordi et underhåndsbud kun virker i tilbudsloven, men det her er en tjenesteydelse, som hører under Forsyningsdirektivet, forklarer han.

Jacob Georg Naur fra Hejm Vilsgaard Advokater er enig.

- Det er stærkt kritisabelt, at opgaven ikke kom i udbud tidligere, når der er tale om så store beløb om året, siger han med henvisning til, at Deloitte i fire år ud af den femårige periode, som kommunen.dk har gennemgået, hvert år har modtaget over 1,5 mio. kr.

Misforståelser

Fjernvarme Fyn mener heller ikke, at 'diverse driftsopgaver' til mere end 9,2 mio. kr. leveret af den lokale smedemester Jack Foged i årene fra 2013 til 2017 er udbudspligtige.

Men 'det er igen en misforståelse af reglerne,' forklarer Jacob Georg Naur fra Hejm Vilsgaard Advokater.

- Det er en helt klassisk misforståelse, for selvom tærskelværdien for bygge- og anlægsopgaver er meget høj, så glemmer Fjernvarme Fyn, at der også er regler under tærskelværdien. Der er ingen tvivl om, at opgaverne skulle have været udbudt, siger han.

Hos det fynske fjernvarmeselskab forklarer direktør Jan Strømvig, at selskabet som et kommunalt ejet af slagsen 'ikke er forpligtet til at besvare konkrete spørgsmål' om udbudspligten af indkøbene. Han henviser blandt andet til, at Fjernvarme Fyn 'er sat i verden for at varetage opgaver til gavn for vores forbrugere.'

'Grundet ressource- og forretningsmæssige årsager kan Fjernvarme Fyn således ikke gå yderligere ind i enkelte sager vedrørende konkrete indkøb eller konkrete samarbejder med leverandører,' skriver direktøren i et svar.

 Det er selvfølgelig ikke i orden, at Fjernvarme Fyn ikke har overholdt udbudsreglerne, hvis dette er tilfældet. Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn har ikke været orienteret om disse indkøb, hvorfor jeg ikke har været vidende om dette.

Selvom Fjernvarme Fyn ifølge direktøren altid bestræber sig 'på at iagttage udbudsreglerne,' tager Jan Strømvig dog et forbehold.

'Dette er ikke det samme som, at der ikke kan ske enkelte fejl i vores skøn over udbudspligten. Hvis dette forekommer, skal vi dybt beklage det. Vi bestræber os kontinuerligt på at mindske denne risiko bl.a. gennem oplæring af vores medarbejdere, kurser m.v.,' oplyser han.

Minister er tavs

Før energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i juni 2015 blev minister, var han i en periode en af Fjernvarme Fyns topfigurer.

I januar 2010 blev han udpeget som bestyrelsens næstformand - en post, som han bestred indtil april 2015 kun afbrudt af knap en måned som bestyrelsesformand.

I begyndelsen af juni sidste år forsøgte kommunen.dk at få et interview med Lars Chr. Lilleholt. Kommunen.dk ville blandt andet gerne spørge ministeren, hvad han mener om, at kommunalt ejede forsyningsselskaber konsekvent bryder udbudslovgivningen.

Det skete, efter at affaldsselskabet Amager Ressource Center havde købt ulovligt ind for mere end 300 mio. kr., men ministeren afviste via sin presserådgiver at stille op til et interview.

'Ministeren er desværre ikke interesseret i at deltage i interviewet, og heller ikke i at kommentere på den konkrete sag om Amager Ressource Center,' lød svaret fra presserådgiveren.

I årene fra 2013 til og med 2015 handlede Fjernvarme Fyn ifølge eksperterne ulovligt for 70,9 mio. kr. hos deres største leverandører, indtil april 2015 var ministeren næstformand.

Det har ikke været muligt at få et interview med Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren oplyser dog i et skriftligt svar via sin særlige rådgiver, at han ikke har haft kendskab til, at Fjernvarme Fyn ikke har overholdt udbudsreglerne.

'Det er selvfølgelig ikke i orden, at Fjernvarme Fyn ikke har overholdt udbudsreglerne, hvis dette er tilfældet. Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn har ikke været orienteret om disse indkøb, hvorfor jeg ikke har været vidende om dette,' skriver ministeren.

Energi & forsyning

EU

Indkøb

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet