Energien er ikke blevet renere i løbet af de sidste 20 år

Ny rapport viser, at trods massive investeringer i vedvarende energi er kulstofindholdet pr. produceret energienhed stor set uændret siden 1990

SORT FREMTID

Af Redaktionen | [email protected]

Trods heftige, globale vækstrater for solceller og vindmøller er der globalt set ikke sket fremskridt hen imod mindre CO2-udledning fra den samlede energisektor målt pr. produceret enhed.

Det fremgår af en ny, årlig tilbagevendende rapport fra Det Internationale Energi Agentur (IEA) ved navn Tracking Clean Energy Progress, skriver Ingeniøren.

- På trods af megen snak fra verdens ledere og på trods af et boom i etablering af vedvarende energi i løbet af de sidste ti år er den gennemsnitlige produceret energienhed i dag stort set lige så beskidt, som den var for 20 år siden, sagde IEA’s administrerende direktør Maria van der Hoeven til det årlige møde i ’Clean Energy Ministerials’ i New Delhi, som rapporten er lavet til.

I Clean Energy Ministerials deltager 23 regeringer – heriblandt den danske. De 23 lande står tilsammen for 80 pct. af den globale udledning af drivhusgasser.

I rapporten introducerer IEA en såkaldt Energy Sector Carbon Intensity Index (ESCII), som viser, hvor meget kuldioxid der udledes i gennemsnit i verden for at tilvejebringe en given enhed energi. I 1990 var denne ESCII på 2,39 ton CO2 per ton olieækvivalenter (tCO2/toe). I 2010 havde den stort set ikke flyttet sig og lå på 2,37 tCO2/toe.

IEA's administrerende direktør mener, at disse tal og den generelle mangel på fremskridt bør tjene som et wake-up call for konferencens deltagere:

- Vi kan ikke tillade yderligere 20 års sløvhed. Vi har brug for en hurtig ekspansion af de kulstoffattige energiteknologier, hvis vi skal undgå en potentielt katastrofal opvarmning af planeten. Men vi må også fremskynde et skift væk fra de beskidte, fossile brændstoffer, siger hun ifølge en pressemeddelelse fra IEA.

 

tsp

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet