Erhvervspsykolog Stine Reintoft har skrevet en ledelsesbog om samarbejdsrelationer. Jørgen Bartholdy anmelder den her sammen med to andre ledelsesbøger fra 2020.
Erhvervspsykolog Stine Reintoft har skrevet en ledelsesbog om samarbejdsrelationer. Jørgen Bartholdy anmelder den her sammen med to andre ledelsesbøger fra 2020.
Anne Kring

En treretters med ledelse

Der udkommer snart lige så mange ledelsesbøger som kogebøger, så Jørgen Bartholdy har her under en og samme rubrik valgt at anmelde tre fagbøger om kunsten at lede.

boganmeldelse

Af Jørgen Bartholdy, tidligere bibliotekschef i Skanderborg | [email protected]

De kan indgå som pensum i forskellige (efter)uddannelser eller ledelsesforløb eller læses på samme ekstensive måde som kogebøger. Lidt pluklæsning hist og her i et stille håb om at få nogle hurtige ideer til morgendagen.

På falderebet af et udfordringsrigt 2020 har jeg valgt tre stykker frisk ledelseslitteratur, som man kan risikere at løbe ind i.

Den nære

Stine Reintoft er erhvervspsykolog og forfatter til bogen, “Kort & godt om samarbejde”, som henvender sig til teamledere, ledere på mellemniveau med direkte kontakt til teams og til de medarbejdere, som indgår i arbejdsfællesskaber. Forfatteren giver en række anbefalinger til, hvordan man konkret kan få grupper til at fungere bedre. Reintoft tror på dialogen, og det er det interpersonelle forhold, som er i fokus.

Bogen indeholder en række cases fra det virkelige liv og nogle dertilhørende reflektions-spørgsmål. Tingene bliver ikke gjort sværere, end de er. Bogen vil med sin forståelsesramme og sit afsæt i en mindfull tænkning fange folk, som arbejder på områder hvor ledelse og karriere ikke er ord, man bruger, men hvor omsorg er en del af bundlinjen. En hjælp til ledere, som ønsker at få den gruppe, de er ansvarlige for, til at fungere bedre eller blot fjerne nogle irritationspunkter i hverdagen. Og det er bestemt en befriende ambition i en ledelsesverden, hvor der er betydelig fokus på, hvordan eliteledere kan få de bedste medarbejdere til at yde maksimalt i de skarpeste situationer.

Skærmbillede 2020-12-20 kl. 09.04.28
Stine Reintoft
“Kort & godt om samarbejde”
Dansk Psykologisk Forlag
Udgivet 2020
117 sider

Den tunge

Edmonson og Harveys “Ekstrem teaming – Ledelse på tværs i organisationer” befinder sig i den anden ende af spekteret. Her er det primære fokus at skabe udbytte i en situation, hvor udfordringerne er så mange og omfattende, at de kun kan løses ved at samarbejde på tværs med partnere både indenfor og udenfor organisationen. Og det er jo en virkelighed, mange kommuner står overfor netop nu. Forfatterne, Amy B. Edmondson og Jean Francois Harvey er universitetsforskere i henholdsvis USA og Canada, og det bærer deres bog præg af.

Den præsenterer nyere forskning i teamledelse og udvikling, og henvender sig udover praktiske ledere også til forskere, så læserne skal både føle sig komfortable med udtryk som ’sekventielle faser’ og ’mentale modeller’ og færdes hjemmevant mellem et professionelt noteapparat, litteraturlister og registre. Indholdsmæssigt holder forfatterne sig stramt til sagen, og det er tydeligt, at det er ledelse af store nyskabende projekter, der er i fokus. Også her er der en række cases, men det er gennemgangen af den nyeste forskning, der er styrken. Praktiske ledere vil dog kunne bruge en række konkrete modeller i det daglige arbejde, men ellers er bogen mest henvendt til forskere og bedst egnet som baggrundslitteratur i lederefteruddannelser på et højere niveau.

978-87-7158-848-4_ekstrem_teaming_250px
Amy C. Edmondson og Jean-François Harvey
“Ekstrem teaming – Ledelse på tværs i organisationer”
Originaltitel: Extreme Teaming. Lessons in Complex, Cross-Sector Leadership
oversat af Jacob Giese
Dansk Psykologisk Forlag
Udgivet 2020
200 sider

Og den mest filosofiske

Endelig er Tommy Kjær Lassens “Filosofi for ledere” en bog, der udfordrer ikke alene ledelsesbegrebet, men også den måde vi tænker arbejde på. Lassen er konsulent og ekstern lektor ved CBS, men han er oprindeligt uddannet teolog og har arbejdet som præst. Det sidste mærker man allerede i bogens indledning, hvor en manende overskrift med et ekko fra Grundtvig lyder “Menneske først, leder næst”. Der er dog hverken noget gudeligt eller noget særligt henført over bogens konkrete anvisninger på, hvordan man kan udvikle sig som menneske og leder.

Lassen præsenterer filosofien som en tilgang til at arbejde med ledelse, idet han dog fastholder forskellen på de to begreber. Han ser den filosofiske refleksion som en vej til at finde mening som menneske med mulighed for at tage ansvar og engagere sig i sit eget liv og dermed også i andres. Han gennemgår en række filosofiske retninger, og kommer med konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde videre med dem. Lassen ofrer Hannah Arendts handlingsfilosofi, hvor arbejde i tre forskellige former ses som en uomgængelig del af menneskelivet, særlig opmærksomhed. Hans gennemgang af hendes iagttagelse af “ondskabens banalitet", som sætter den lydige, ureflekterede embedsmands utilstrækkelighed i perspektiv, har en ubehagelig aktualitet i en tid, hvor en alvorlig global krise sætter loyalitet mellem embedsansatte, politikere og folket under fornyet pres. Lassens budskab er vigtigt og velargumenteret, men krævende at efterleve, og sådan må det vel i sidste ende også være, hvis vi skal skabe stadig dygtigere ledere.

000952829_filosofi-for-ledere-tommy-kjaer-lassen-9788759329658_2_0
Tommy Kjær Lassen
“Filosofi for ledere”
Forlaget Samfundslitteratur
Udgivet 2020
286 sider

Bøger

Kultur

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet