”En sund måde at udvide demokratiet på”

Råd for børn og unge er en god måde at få kanaliseret ideer ud til det voksne byråd, lyder erfaringen fra Aarhus og Glostrup. Pas dog på ikke kun at invitere ungdomseliten ind, advarer lektor Klaus Levinsen.

Gode råd

Af Sine Riis Lund | [email protected]

En stor succes. Sådan lyder erfaringen i Aarhus med kommunens børne- og ungebyråd, der i 2009 blev gjort permanent. De unge kan blandt andet indstille op til fire forslag til det voksne byråd, der er forpligtet til at tage forslagene op. Det har været en positiv oplevelse, forklarer formand for børne- og ungevalget Thomas Medom (SF).

”For nogle mennesker vil det være provokerede sådan at udfordre en meget klassisk parlamentarisk tankegang med, at det er de valgte, der stiller forslagene, men jeg synes, at det er en sund måde at udvide demokratiet på,” siger Thomas Medom.

Det skaber et større engagement hos de unge, men det tvinger også byrådspolitikerne til at tage forslagene fra børn og unge seriøst. Aarhus arbejder netop nu på at bygge et multihus efter forslag fra de unge.

Reel indflydelse

I Glostrup har man siden 2007 haft et ungdomsråd, og det har været en god måde at høre de unges stemmer på, fortæller formand for børne- og skoleudvalget Ina-Maria Nielsen (V).

”Før vi fik det her råd, var det tit svært at få de unges ideer rodfæstet og ført ud i livet, men det fungerer godt med ungdomsrådet, hvor der er en formand og næstformand,” siger hun.

Ina-Maria Nielsen mener dog, at byrådet skal være endnu bedre til at bruge de unge fremadrettet. For eksempel overvejer hun, om de unge kan blive inddraget, når Glostrup skal udvikle en ny vision for kommunen.

Det givtige med råd for børn og unge er netop, når man som kommune tør at give de unge en reel politisk magt, påpeger lektor og studieleder Klaus Levinsen fra Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Dernæst skal man være meget opmærksom på, hvordan de unge bliver valgt til rådene.

”I virkeligheden tror jeg, at billedet i mange kommuner er, at det er Tordenskjolds soldater, altså de veluddannede unge, der i forvejen er medlem af ungdomspolitiske partier, som sidder i rådene,” siger han.

Men det er vigtigt, at der er bred adgang til rådene, og derfor skal man omhyggeligt diskutere, hvordan man vil vælge de unge. I Aarhus er det skoleeleverne, som vælger repræsentanter til børne- og ungebyrådet.

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet