- Det er klart, at hvis jeg bliver regionsrådsformand, kommer jeg til at være mere væk hjemmefra, siger Anders Kühnau, der her ses med sin mellemste søn, August, på Folkemødet sidste år. - Men jeg vil ikke ende som nogle af dem, jeg har mødt på min vej, som fortryder, at de ikke har haft tid til familien. Derfor er det vigtigt, at jeg er hundrede procent til stede, når jeg er hjemme.
Foto: Mathias Svold / Polfoto
- Det er klart, at hvis jeg bliver regionsrådsformand, kommer jeg til at være mere væk hjemmefra, siger Anders Kühnau, der her ses med sin mellemste søn, August, på Folkemødet sidste år. - Men jeg vil ikke ende som nogle af dem, jeg har mødt på min vej, som fortryder, at de ikke har haft tid til familien. Derfor er det vigtigt, at jeg er hundrede procent til stede, når jeg er hjemme. Foto: Mathias Svold / Polfoto

”En større del af befolkningen skal kunne klare sig uden hospitalsbesøg”

Det er en tung krone, social­demokraten Anders Kühnau får på hovedet, hvis han til november bliver valgt som regionsrådsformand i Region Midtjylland. I næsten 30 år har den siddet på regionskongen Bent Hansen.

Af Frederik Buhl Kristensen | [email protected]

Syv – måske otte – minutter gik der, fra Bent Hansen havde udsendt pressemeddelelsen om sin fratræden som regionsrådsformand i Region Midtjylland, til Anders Kühnaus mobiltelefon ringede. Det var P4 Midt & Vest, der ville have Kühnau direkte igennem.

– Normalt ringer radioen med baggrundsspørgsmål, inden de interviewer, men her kunne jeg se på nummeret, at det var direkte i radioen fra første øjeblik, fortæller Anders Kühnau.

Men den 35-årige socialdemokrat, som er kørt i stilling som arvtager til formandsposten i Region Midtjylland, var forberedt. Få dage inden havde Bent Hansen kaldt Anders Kühnau ind på sit kontor for at fortælle ham, at han 2. januar ville meddele, at han ikke genopstiller ved regionsrådsvalget til november.

– Det var ikke et kæmpe chok, for jeg vidste godt, at han gik med overvejelser om at stoppe. Men det var rart, at jeg lige blev forberedt på de mange opringninger, siger Anders Kühnau.

En kæmpe udfordring

Kühnau har de seneste år været anset som kronprins i Region Midtjylland, hvor også Bent Hansen har peget på ham som sin oplagte afløser. Inden han kan sætte sig i formandsstolen, skal Anders Kühnau dog først vælges som partiets spidskandidat på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. februar, hvor han godt nok er spået som vinder, men ikke er den eneste kandidat – og efterfølgende slå Venstres spidskandidat, den 63-årige Ikast-Brande-borgmester Carsten Kissmeyer. Og at vinde vælgernes gunst til november kan vise sig som en meget svær disciplin, efter at rampelyset i små 30 år har været fikseret på Bent Hansen.

”Det bliver en kæmpe udfordring, hvis jeg kommer til at sidde i spidsen for regionen. Der er meget store udfordringer for vores sundhedsvæsen de kommende år. Måske endnu større end dem, vi har været igennem i den periode, hvor jeg har været menigt medlem.”

– Folk vil gerne stemme på nogen, de kender, men de skal ikke blot lære mig at kende, de skal også lære mig at kende som en kompetent politiker, som de er trygge ved at overlade rorpinden for sundhedsvæsenet til de kommende fire år, siger Anders Kühnau.

– Så jeg skal ud at møde en masse vælgere.

Anders Kühnau var 24 år, da han i 2005 blev valgt ind i regionsrådet. I dag er han blandt andet formand for det indflydelsesrige hospitalsudvalg, mens han som formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn er chefforhandler ved overenskomstforhandlinger med blandt andre landets praktiserende læger. I september overtog han posten som 1. næstformand i Region Midtjylland, hvilket har været aftalt siden valget i 2013 for at skabe en overgangsfase, inden Kühnau til november – måske – bliver valgt som formand for Region Midtjylland. Alligevel bliver det en svær opgave, han kommer til at overtage efter Bent Hansen, der har siddet som ubestridt regionskonge siden 1990 – først som amtsborgmester i Viborg Amt og efter kommunalreformen i 2007 som regionsrådsformand i Region Midtjylland.

– De sko, jeg skal udfylde, findes knap større, for der er nok ikke nogen, der har været mere for sundhedsvæsenet, end Bent har, siger Anders Kühnau og tilføjer:

– Det bliver en kæmpe udfordring, hvis jeg kommer til at sidde i spidsen for regionen. Der er meget store udfordringer for vores sundhedsvæsen de kommende år. Måske endnu større end dem, vi har været igennem i den periode, hvor jeg har været menigt medlem, siger han.

Skal hænge bedre sammen

Det var ved spisebordet i barndomshjemmet i Aarhus, at Anders Kühnau fik interesse for det sundhedssystem, som han som regionsrådsmedlem har været med til at forvalte siden 2005. Faren var læge, så sundhedsvæsenet var et hyppigt diskussionsemne.

”De sko, jeg skal udfylde, findes knap større, for der er nok ikke nogen, der har været mere for sundhedsvæsenet, end Bent har.”

– Det er måske lidt mærkeligt, for der er ikke mange unge mennesker, der går op i sundhedsvæsenet, fordi de endnu ikke rigtig har haft brug for det. Men for mig har det altid været utroligt fascinerende med den fantastisk rivende udvikling, der sker inden for sundhedsvæsenet, siger Anders Kühnau.

Og den rivende udvikling kommer til at fortsætte, hvis han bliver formand for regionen, lover Kühnau. Regionens hospitaler hænger nemlig i dag alt for dårligt sammen med de praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud, mener han.

– Min vision for Region Midtjylland er, at vi får skabt et samlet sundhedsvæsen for borgerne. Jeg vil gerne, at borgerne i højere grad oplever, at vi har ét samlet sundhedstilbud og dermed også får den samme kvalitet i behandlingen for alle i regionen, siger Anders Kühnau.

Det betyder, at regionens syv hospitaler skal tale bedre sammen med hinanden og med resten af sundhedssektoren, samtidig med at patientforløbene bliver beskrevet i bindende aftaler, siger Anders Kühnau, der beskriver det som et “paradigmeskift”.

– I dag er det lidt en stafetmodel, hvor vi overleverer patienten til en anden sektor. Jeg ville gerne, at vi i langt højere grad kunne tage fælles ansvar og arbejde sammen om patienterne.

Mere differentieret behandling

Den model skal være med til at sikre, at sundhedsvæsenet kan tage hånd om de mange flere ældre, der kommer de næste år, uden at der følger mange flere penge med, siger Anders Kühnau.

– En større del af befolkningen skal kunne klare sig uden hospitalsbesøg. Det gælder eksempelvis mange af de ældre, som er kronisk syge. De skal i mindre grad på hospitalet og i højere grad hjælpes af almen praksis. Der vil jeg udfordre vores system mere, end Bent har gjort, siger han og tilføjer:

– Til gengæld skal der være ekstra ressourcer til dem, der har et særligt behov. Det er i høj grad de ressourcesvage, som i dag reelt får et ringere sundhedstilbud, fordi de ikke er så gode til at navigere i et efterhånden komplekst og meget specialiseret sundhedsvæsen. Dem skal vi give et ekstra godt tilbud – ikke fordi de skal have en bedre behandling, men fordi de skal have den samme effekt af behandlingen, som de ressourcestærke får. Det kræver differentieret behandling i langt højere grad, end vi ser nu.

Til gengæld betyder det, at det nok er slut med de nedskæringer og hospitalslukninger, som ofte har skabt stor utilfredshed blandt borgerne gennem Bent Hansens 27 år som formand.

– Man kan selvfølgelig ikke spå om fremtiden, så jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer hospitalslukninger, men som det ser ud lige nu, vil det ikke give mening at gå ud og lukke hospitaler. Tværtimod tror jeg, at vi får så rigeligt brug for den kapacitet, vi har, siger Anders Kühnau og tilføjer, at han kommer til at videreføre den kirs, som Bent Hansen har sat:

– Men jeg ikke er Bent Hansen -  jeg er Anders Kühnau, så derfor kommer jeg også til at gøre tingene på min egen måde.

Blå bog

  • Født 12. august 1981 i Aarhus.
  • Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.
  • 1. næstformand i Region Midtjylland og formand for Hospitalsudvalget.
  • Formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg samt Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
  • Valgt til regionsrådet i Region Midtjylland siden 2005 og til byrådet i Horsens siden 2013.
  • Bor i Stensballe ved Horsens med sin kone Anna, der er læge, og sine tre sønner på 3 måneder, 4 år og 7 år.

Politikerliv

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet