En dyr historie

PCB-renovering kostede tre millioner, men kunne måske være klaret langt billigere.

Tema: PCB

Af Redaktionen | [email protected]

”I stedet for at kommunerne skal være prøveklude, burde de centrale myndigheder få styr på det her og komme med nogle præcise vejledninger.” 

Så karsk lyder meldingen fra ejendomschef Mogens Kornbo, leder af ejendomsafdelingen i Rudersdal. For to år siden blev der nemlig konstateret for høje PCB-værdier i den integrerede vuggestue og børnehave, Frederik Clausens Vænge, der ligger på en lukket vej i Holte, tæt på et stort og fredet naturområde med stier, søer og skov. 

Men for to år siden var der knap så idyllisk i institutionen. Dengang blev der nemlig konstateret for høje værdier af PCB i indeklimaet – og institutionen blev totalrenoveret.

Det var en bekymret forælder, der gjorde kommunen opmærksom på, at der muligvis var et problem med PCB. Dengang fandtes der ingen officielle vejledninger på området, men alligevel besluttede kommunen sig for at få målt luftindholdet, som viste sig at være for højt i forhold til de aktionsværdier, der året efter blev meldt ud af Miljøstyrelsen. 

”Vi erkendte ret hurtigt, at vi måtte gøre noget, men det var svært at finde ud af, hvordan vi skulle gribe sagen an, fordi der ikke fandtes nogen retningslinjer overhovedet,” fortæller Mogens Kornbo. 

Derfor entrerede man med et rådgivningsfirma, der stod for renoveringen ad to omgange, hvor fugerne blev fjernet, og hvor man samtidig forsøgte forskellige metoder til at få niveauet nedbragt. 

Renoveringen af den 1.200 m2 store institution endte med at koste tre millioner kroner. 

Men måske var det slet ikke nødvendigt at skride så drastisk til værks. Senere forsøg, blandt andet i Helsingør, tyder på at man kan nedbringe PCB-indholdet i indeklimaet ved at forsegle fugerne og kombinere det med rengøring og ventilation.

Og det ærgrer Mogens Kornbo i dag:

”Vi handlede hurtigt, fordi vi ville vise de bekymrede forældre, at vi selvfølgelig er ansvarlige og reagerer, når vi gør den slags fund. Men vi følte os meget usikre, fordi vi slet ikke kunne få nogen vejledning fra de berørte myndigheder,” siger Mogens Kornbo.

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet