Ekstra indsats skal forhindre sprøjtemidler på offentlige arealer

Indsigt i både gode og dårlige erfaringer skal sikre, at fejl på området ikke gentages

MILJØ

Af Redaktionen | [email protected]

Kommunerne står i disse år over for en betydelig udfordring, fordi invasive plantearter som for eksempel Kæmpe bjørneklo, Japansk pileurt og hybenroser breder sig hastigt. Udfordringen består i at bekæmpe planterne, uden at den nedadgående kurve for brug af sprøjtemidler på kommunale arealer knækker og begynder at stige igen.

- Nu ser vi et behov for en ekstra indsats for at undgå, at forbruget vil stige igen. Der er behov for, at al faglig viden og gode erfaringer med bekæmpelse af invasive arter uden brug af pesticider bliver præsenteret og når ud til alle, der i kommunalt regi arbejder med problemstillingen, siger agronom Anita Fjelsted fra Miljøstyrelsen.

Og det kan faktisk i langt de fleste tilfælde godt lade sig gøre at bekæmpe planterne effektivt uden at bruge sprøjtemidler.

Gode og dårlige erfaringer
Det har kommuner over hele landet bevist og gjort sig forskellige erfaringer med, og Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen inviterer nu i samarbejde med Kommunale Park- og Naturforvaltere til tre seminarer, hvor kommunerne kan dele både gode og dårlige erfaringer.

- Dialogen er ekstremt vigtig her. Alle de gode erfaringer, som nogle kommuner har gjort, kan andre lære af. Ved også at dele de dårlige erfaringer kan vi sikre, at de ikke bliver gentaget, siger formanden for foreningen Kommunale Park- og Naturforvaltere, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg.

Hun peger på, at et vigtigt formål med seminarerne også er at få indkredset de tekniske, praktiske og økonomiske barrierer, der er, for at slippe helt af med sprøjtemidlerne i driften af de offentlige arealer.

 

tsp 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet